موضوعات = حسابداری مالی
توانایی مدیریتی و هموارسازی سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22103/jak.2023.20986.3848

محمدباقر رسولخانی؛ قاسم بولو


لحن گزارش مدیریت و سرعت تعدیل اهرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22103/jak.2023.21132.3858

کفسان منصوری؛ عباس افلاطونی؛ حسن زلقی


بررسی تأثیر گزارشگری مالی محافظه‌کارانه بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22103/jak.2023.21412.3880

حسین نورانی؛ مصطفی شمس الدینی


بررسی وقفه زمانی پرداخت سود و عوامل مرتبط با آن در بازار سهام ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22103/jak.2023.21692.3901

غلامرضا کردستانی؛ سید سپهر موسوی


ارائه الگوی ساختاری تفسیری پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22103/jak.2023.22321.3964

جواد شکرخواه؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمدجواد سلیمی؛ علی هدایتی بیلندی


تمرکز تجاری در مقابل تنوع سازی: تاثیر بر چرخه تبدیل وجه نقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22103/jak.2023.21911.3920

زهرا یوسف زاده؛ غلامرضا منصور فر؛ فرزاد غیور


تأثیر قدرت مدیرعامل بر افشای روایت گزارش‌های مالی با تأکید بر نقش مدیریت سود و سرمایه‌گذاران نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22103/jak.2024.22274.3953

شکرالله خواجوی؛ ثریا ویسی حصار؛ علی غیوری مقدم


رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران و تأثیر احساسات و لحن گزارش فعالیت هیئت‌مدیره بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jak.2024.22419.3976

سولماز عارفی اصل؛ محمد رضا عباس زاده؛ رضا حصارزاده