اهداف و چشم انداز

اهداف، دامنه و چشم انداز

به منظور فراهم آوردن زمینه ارتباط بین شاغلان در حرفه و پژوهشگران مراکز علمی و پژوهشی و همچنین نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه حسابداری و حسابرسی مجله دانش حسابداری پذیرای مقالات تحقیقی با کیفیت بالای پژوهشگران و صاحب‌نظران ارجمند می‌باشد. پژوهش‌های مبتنی بر مسائل و مشکلات حوزۀ حسابداری در سطح ملی و ارائۀ راهکار برای حل آنها از سوی پژوهشگران ارجمند در صدر اولویت‌های مجله قرار دارد؛ همچنین مسائل و چالش‌های حسابداری در سطح بین‌المللی نیز برای مجله از اهمیت زیادی برخوردار است و مجله پذیرای فعالیت‌های پژوهشگران در سطح بین‌الملل می‌باشد. محورهای تحت پوشش نشریه به شرح زیر است، گرچه محدود به این موارد نیست:

 • گزارشگری مالی
 • حسابداری مالی
 • حسابداری مدیریت
 • سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
 • حسابرسی
 • حسابداری اجتماعی و محیطی
 • حسابداری پایداری
 • اخلاق و آموزش حسابداری
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری و گزارشگری مالی اسلامی
 • حسابداری بخش عمومی
 • حسابداری منابع انسانی و دارائی‌های نامشهود
 • راهبری شرکتی

با توجه به موارد ذکر شده به‌طور خلاصه اهداف مجله به شرح زیر می‌باشد:

 1. کمک به رشد و ارتقای حرفه حسابداری و حسابرسی از طریق نشر یافته‌های پژوهشی پژوهشگران و صاحب‌نظران؛
 2. فراهم نمودن بسترهای لازم برای تبادل نظر در زمینه حسابداری و حسابرسی توسط پژوهشگران و شاغلان حرفه‌ای؛
 3.  آشنا ساختن شاغلان حرفه‌ای و پژوهشگران با مسائل و چالش‌های روز کشور در حوزۀ حسابداری و حسابرسی و همچنین مسائل و مشکلات حرفه در سطح بین‌المللی؛ و
 4. توسعه، ترویج و ارتقای روش‌های پژوهشی در حوزۀ حسابداری و حسابرسی با تأکید بر تکنیک‌های نوین پژوهشی.