راهنمای نویسندگان

شیوه تدوین مقاله

۱. مقاله در صفحۀ A4 و با نرم افزار Word (Word2010 و بالاتر) تایپ و تنها از طریق سایت مجله (بعد از ثبت نام ) ارسال نمایید.

۲. فایل‌های مربوط به نگارش را دریافت و طبق آن مقاله را تنظیم و ارسال نمایید:

ارسال چکیده و مشخصات نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

نمونه مقاله

همچنین فرم‌های توافق‌نامه و کنترل کیفیت (برای مقالاتی که داوری آنها نهایی شده است و مورد پذیرش قرار گرفته‌اند) را از قسمت زیر دریافت نمایید:

فرم توافق‌نامه

فرم کنترل کیفیت

فرم تعارض منافع

 لازم به ذکر است به هیچ عنوان فایل‌ها را به صورت دستی وارد ننمایید و طبق راهنمای موجود عمل کنید.

 نکته مهم: با توجه به اینکه از نویسنده درخواست شده است که چکیده و مشخصات نویسنده یا نویسندگان را در یک فایل جداگانه (فایل مشخصات نویسندگان) ارسال نماید، لذا اکیداً تقاضا می‌شود که چکیدۀ فارسی و انگلیسی با همان فرمت گفته شده در ابتدای مقالۀ اصلی (بدون نام نویسندگان) نیز آورده شود. همچنین قبل از ارسال مقاله به مجله حتما فایل نحوه سمت نویسی (موجود در انتهای صفحه اصلی سایت، بخش اخبار) را مطالعه نمایید.

ضمناً از ارسال مقالات چاپ شده در هریک از سمینارها، کنفرانس‌ها، همایش‌ها و انواع مجلات دیگر خودداری فرمایید.

 

قابل توجه نویسندگان محترم

لطفاً زمان ارسال مقاله هیچگونه فایل اضافی غیر از فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان) و فایل مشخصات نویسندگان (طبق فایل راهنمای مقاله) ارسال ننمایید. در صورت عدم توجه به این مطلب مدت زمان مراحل اداری مقاله به طول خواهد انجامید. مجدداً تأکید می‌شود قبل از ارسال مقال حتماً مقالۀ ارسالی را طبق راهنمای نگارش مقاله تنظیم و به مجله ارسال نمایید. در صورت نیاز می‌توانید از سایت‌هایی که برای ویراستاری مقالات و مجلات در اینترنت، استفاده نمایید.

 

آیین‌نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

 ثبت مقاله در سامانه دانش حسابداری با ارسال رایانامه به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد. بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی آنها در تهیه و تدوین مقاله است. لذا در صورتی‌که هریک از نویسندگان مقاله در تهیه و تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، باید مورد را بلافاصله از طریق رایانامه یا تماس تلفنی اطلاع دهند. کلیه نویسندگان در رابطه با اصالت مقاله مسئول هستند. لازم به ذکر است سرقت علمی به شکل‌‌های مختلفی صورت می‌پذیرد؛ که از جمله:

 الف. کپی‌‌برداری یا تکرار بخش‌های قابل‌توجهی از مقاله دیگران به نام خود؛

 ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته‌اند؛

 پ. چاپ مقاله منتشر شده در نشریه دیگر با نام نویسندگان؛

 ت. سوء استفاده از نتایج تحقیقات دیگران به نام خود؛

 ث. بیان نتایج خودساخته و خلاف یافته‎های علمی؛

 

موارد سرقت علمی توسط هیئت تحریریه نشریه بررسی شده است و با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

 1. مقاله‌ای که در فرایند داوری است رد می‌شود و در صورت چاپ از روی وبگاه نشریه برداشته می‌شود.

 2. اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریه‌های دانشگاه شهید باهنر کرمان قرار خواهد گرفت.

 3. از طریق مراجع قضایی پیگیری حقوقی به عمل خواهد آمد.

4. مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و محلی که نویسندگان در آن اشتغال دارند و از امتیاز مقاله (در صورت چاپ مقاله) استفاده کرده‎اند، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس آیین‌نامۀ نشریات علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت تحریریه نشریه و تأیید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) برای داوری مقالات و یک میلیون و پانصد هزار ریال (معادل صد و پنجاه هزار تومان) بابت ویراستاری و چاپ مقاله دریافت می‌شود.