اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی مجله دانش حسابداری به شرح زیر است:

اصالت

مقاله ارسالی به مجله باید اصیل و دارای اعتبار علمی باشد و از نواوری لازم برخوردار باشد و سبب تولید دانش جدید گردد. نویسنده مقاله نمی‌تواند مقاله‌ای را که به مجله دیگری ارسال کرده برای بررسی به دانش حسابداری ارسال نماید. همچنین مقاله ارسال شده به مجله را نمی‌توان همزمان به مجله دیگری خواه داخلی و خواه خارجی ارسال نمود. مقاله پذیرفته شده در مجله را نمی توان مجدداً به زبان دیگری در مجلات بین‌المللی به چاپ رساند. همچنین لازم است از ویرایش و ارسال مجدد مقالات رد شده توسط مجله اجتناب شود. لازم به ذکر است این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

صداقت

نویسنده باید یافته‌های خود را به طور شفاف، دقیق و کامل ارائه نماید تا امکان نقد مقاله توسط خوانندگان فراهم گردد. نتایج باید صرف‌نظر از آنکه مدنظر محقق است یا با نظر محقق در تناقض است، گزارش شوند. مقاله باید حاوی جزئیات کافی باشد، به نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان به منظور تکرار پژوهش وجود داشته باشد.

سرقت علمی

سرقت علمی شامل اقتباس نزدیک افکار و الفاظ نویسنده دیگر، تناظر یک به یک در بیان اندیشه‌ها و شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و کلمات دیگران به خود بدون ارجاع مناسب است. در مواردی که مطالب با جمله بندی نویسنده دیگری آورده می‌شود لازم است مطلب نقل شده داخل گیومه آورده شود و شماره صفحه مشخص شود.

ثبت مقاله در سامانه دانش حسابداری به نام نویسندگان به مفهوم مشارکت نویسندگان در تدوین مقاله است و همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول خواهند بود. ثبت مقاله نویسنده دیگری به نام خود؛ درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته‌اند؛ کپی‌ برداری یا تکرار بخش‌های قابل‌توجهی از مقاله دیگران در مقاله خود؛ و استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‌های پژوهش از جمله مصادیق سرقت علمی است که باید از آنها اجتناب شود. موارد سرقت علمی توسط هیئت تحریریه مجله بررسی و در صورت تایید سرقت علمی علاوه بر حذف مقاله از سایت‌ها از طریق مراجع قانونی نیز پیگیری حقوقی لازم به عمل خواهد آمد.

سرقت علمی از طریق موتور جستجوگر و یابنده سرقت‌های علمی همانندجو پیگیری می‌شود.

رعایت انصاف

مجله دانش حسابداری در دریافت، ارزیابی و پذیرش مقاله رعایت انصاف را به عمل خواهد آورد. مقاله دریافت شده توسط هیات تحریریه بررسی و در صورت تأیید هیئت تحریریه حداقل به سه داور ارسال خواهد شد. پس از دریافت نظرات داوران و تایید حداقل دو داور مقاله برای انجام اصلاحات توسط نویسندگان ارسال و پس از اصلاح توسط نویسندگان برای داوری نهایی ارسال خواهد شد. در صورت تایید داور نهایی و همچنین تایید هیئت تحریریه مقاله پذیرش خواهد شد. مقاله ارسالی به داوران بدون ذکر مشخصات نویسندگان خواهد بود. لازم به ذکر است که نویسندگان نباید در مقاله اطلاعاتی ارائه نمایند که داور بتواند آنها را شناسایی نماید.

مسئولیت پژوهش

نام تمامی اشخاصی که معیارهای نویسنده را احراز می‌نمایند باید به عنوان نویسنده در قسمت نویسندگان آورده شوند. نویسندگان مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته باشند و هر یک از آنها به طور مستقل در مقابل نتایج پاسخگو خواهند بود. نویسنده مسئول مقاله که مقاله را به مجله ارسال می‌کند، باید پیش‌نویس مقاله را به همه نویسندگان همکار ارسال و رضایت آنها را به منظور ارسال مقاله به مجله و انتشار آن کسب کند. همچنین نویسنده مسئول باید در پاسخگویی به ابهامات و ایرادات با سایر نویسندگان هماهنگی به عمل آورد. همچنین از تعیین مؤلف افتخاری یا حذف مولف حقیقی اجتناب شود.

حقوق انسانی

پژوهشگر موظف است سلامتی و آسایش جسمانی و ذهنی شرکت کنندگان در پژوهش را حفظ نماید و نهایت مراقبت را بعمل آورد و اصول اخلاقی پژوهش را در این زمینه رعایت نماید.