داوران

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

رتبه علمی

دانشگاه محل تدریس


جمیل ابراهیمی

حسابداری

فارغ‌التحصیل

دکترای گروه حسابداری، دانشگاه مازندران

 

داریوش اخترشناس

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه  کردستان

 

اسماعیل اخلاقی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه هرمزگان

 

مجتبی افشار جهانشاهی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

 

عباس افلاطونی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا

 

عیسی اکبری نفت‌چالی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه مازندران

 

اسماعیل امیری

حسابداری

فارغ‌التحصیل

دکترای گروه حسابداری، دانشگاه مازندران

 

محمد ایمانی برندق

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه زنجان

 

یونس بادآور نهندی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تبریز

 

بهروز بادپا

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه ایلام

 

وحید بخردی‌نسب حسابداری استادیار عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف‌آباد


قدرت‌اله برزگر

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه مازندران


محمد بنافی

حسابداری

فارغ‌التحصیل

دکترای گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

امید پورحیدری

حسابداری

استاد

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

امیرحسین تائبی نقندری

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرمان

 

امین حاجیان‌نژاد

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

 

زهره حاجیها

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شرق

 

رضوان حجازی

حسابداری

استاد

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)

 

حامی حجتی‌فرد

حسابداری

فارغ‌التحصیل

دکترای گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

حمزه حسین‌پور

حسابداری

فارغ‌التحصیل

دکترای گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

سید رسول حسینی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه زنجان

 

حجت حسینی‌نسب

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

 

حمید حقیقت

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 

فرزانه حیدرپور

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

 

مهدی حیدری

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه

 

عبدالله خانی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

 

ولی خدادادی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

احمد ‌خدامی‌پور

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

سید احمد خلیفه‌سلطانی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)


شکراله خواجوی

حسابداری

استاد

عضو هیئت علمی گروه تجارت و مالیه، دانشگاه تهران

 

حمزه دیدار

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه

 

علی رحمانی

حسابداری

استاد

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)

 

نظام‌الدین رحیمیان

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه خاتم

 

علیرضا رحیمی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

یاسر رضائی پیته‌نوئی حسابداری استادیار عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه گیلان

 

شعیب رستمی حسابداری فارغ‌التحصیل دکترای گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

 

سحر سپاسی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس

 

زانیار سجادی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه کردستان

 

امیر سروستانی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای

 

کاظم شمس‌الدینی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان


تابنده صالحی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مهدی صالحی

حسابداری

استاد

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمدحسین صفرزاده

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

 

مهدی صفری گرایلی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بندرگز

 

مجتبی صفی‌پور افشار

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مریم‌السادات طباطبائیان

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور

 

محمد عرب‌مازار یزدی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

 

سید مصطفی علوی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 

سعید علی‌احمدی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اصفهان

 

رضا غلامی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

 

داریوش فروغی

حسابداری

استاد

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

 

محمدحسین قائمی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 

محمدحسن قلی‌زاده

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه گیلان

 

محمد کاشانی‌پور

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه تهران

 

یحیی کامیابی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه مازندران

 

غلامرضا کردستانی

حسابداری

استاد

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)


بهنام کرمشاهی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مجتبی گل‌محمدی شورکی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه میبد

 

مهدی مرادی

حسابداری

استاد

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

 

ابوالقاسم مسیح‌آبادی

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سبزوار


زهرا معصومی بیلندی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور


ابوالفضل مؤمنی یانسری

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه گنبد کاووس

 

غلامحسین مهدوی

حسابداری

استاد

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شیراز

 

ساسان مهرانی

حسابداری

استاد

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه تهران


محمدرضا مهربان‌پور

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه تهران

 

حمیدرضا میرزائی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه یزد

 

امین ناظمی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شیراز

 

فرزانه نصیرزاده

حسابداری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد نظری‌پور

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه کردستان

 

محمد نمازی

حسابداری

استاد

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شیراز

 

نویدرضا نمازی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شیراز

 

محمد نوروزی

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی اشراق

 

سید علی واعظ

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز


حسن ولیان

مدیریت مالی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شاهرود

 

نسرین یوسف‌زاده

حسابداری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان