فرایند پذیرش مقالات

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله در مجله دانش حسابداری

 مجله دانش حسابداری به منظور نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در زمینه­‌های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابرسی و حسابداری دولتی و هم­چنین فراهم آوردن زمینه گسترش ارتباط علمی و پژوهشی بین دانشمندان و نظریه‌پردازان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و اندیشمندان با تجربه سیستم‌های اجرایی کشور به انتشار تحقیقات پژوهشگران ارجمند پس از داوری تخصصی و تأیید هیئت‌ تحریریه مجله مبادرت می­‌کند. تدوین مقاله باید با توجه به راهنمای تدوین مقاله مجله صورت گیرد.

شرایط پذیرش مقالات

  1. مقاله نتیجه تحقیق و بررسی عملی نویسنده/ نویسندگان، و دارای فکر جدیدی باشد.
  2. مجله در ویرایش مقاله‌ها بدون تغییر در محتوای آن آزاد است و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
  3. مقاله باید به روش علمی تدوین و در تهیۀ آن از منابع معتبر استفاده شده باشد.
  4. مقاله قبلاً در مجله یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده، و هم­چنین همزمان برای مجله دیگری فرستاده نشده باشد.
  5. مقاله رسیده به دفتر مجله ابتدا در هیأت تحریریه بررسی، و ارزیابی، و در صورت احراز شرایط لازم، همزمان برای سه داور فرستاده می­‌شود. پس از دریافت نظر داوران، نتایج داوری در هیئت‌تحریریه مطرح و در صورت مثبت بودن پاسخ داوران و تأیید نظرات توسط هیئت‌تحریریه، نظریات دریافتی به منظور اصلاح مقاله برای مکاتبه‌کننده مقاله ارسال می­‌گردد. پس از اصلاحات، مقاله برای داور نهایی ارسال و در صورت تأیید داور نهایی، مقاله برای بررسی همپوشانی به نویسندگان عودت داده می‌شود. نویسندگان مقاله باید با سامانه مشابه‌یاب متون علمی همانندجو به نشانی https://tik.irandoc.ac.ir همپوشانی مقاله را بررسی و مستندات اصالت مقاله را که نباید بیش از ده درصد همپوشانی داشته باشد، به‌صورت فایل جداگانه در قسمت فایل‌های تکمیلی ارسال نمایند. مجله پس از دریافت فایل نهایی و تأییدیه سامانۀ مشابه‌یاب، مقاله در فهرست چاپ قرار می‌گیرد.
  6.  مسئولیت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده است.

فرایند پذیرش مقاله