مجله دانش حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید؛ و دسترسی به مقالات برای عموم آزاد است. لطفاً در ارسال مقاله دقت فرمایید؛ تمام مراحل ارسال مقاله بر عهده خود نویسنده است. فایل‌های مربوط به نگارش مقاله را از اینجا دریافت و طبق آن مقاله را تنظیم و ارسال نمایید: ارسال چکیده و مشخصات نویسندگان، راهنمای نگارش مقاله، نمونه مقاله.

فرم‌های توافق‌نامه و کنترل کیفیت (برای مقالاتی که داوری آنها نهایی شده است و مورد پذیرش قرار گرفته‌اند) از قسمت زیر قابل دریافت هستند:  فایل راهنمای تکمیل فرم، فرم توافق‌نامه، فرم کنترل کیفیت، فرم تعارض منافع

لطفاً قبل از ارسال مقاله به مجله حتما فایل نحوه سمت نویسی (موجود در انتهای صفحه اصلی سایت، بخش اخبار) را مطالعه نمایید.

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 51، دی 1401، صفحه 1-177 

کاربست روش‌های نوین در آموزش حسابداری به‌صورت مجازی، تجربه‌ای نوین در دوران همه‌گیری کرونا

صفحه 69-90

10.22103/jak.2022.18264.3579

وحیده طبیبی راد؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین عباسیان؛ ابوالفضل بختیاری


الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی

صفحه 91-115

10.22103/jak.2022.18344.3595

رضا رستمی نیا؛ رضوان حجازی؛ رسول برادران حسن زاده؛ قدرت الله طالب نیا


تدوین مدل اجرایی مالیات‌های زیست محیطی

صفحه 117-142

10.22103/jak.2022.18863.3658

علیرضا رحیمی؛ کاظم شمس الدینی؛ مهدی عسکری شاهم‌آباد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان