دانش حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

لطفاً در ارسال مقاله دقت فرمائید؛ تمام مراحل ارسال مقاله بر عهده خود نویسنده است.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

دسترسی به مقالات برای عموم آزاد است.

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 43، زمستان 1399، صفحه 1-233 

2. الگویی برای ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی

صفحه 25-45

قاسم بولو؛ فرخ برزیده؛ حمید اله‌یاری ابهری


9. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات

صفحه 187-210

فاطمه سالاری کیسکانی؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2008-8914
شاپا الکترونیکی
2476-292X

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان