تماس با ما

نشانی مجله

کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله دانش حسابداری.

کدپستی: 14111-76169

تلفن: 33257550-034

رایانامه: jak@uk.ac.ir

 


CAPTCHA Image