تماس با ما

نشانی مجله

کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده مدیریت و اقتصاد- دفتر فصلنامه دانش حسابداری.

کدپستی: 14111-76169

تلفن: 33257550-034

رایانامه: jak@uk.ac.ir

 


CAPTCHA Image