دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 43، زمستان 1399، صفحه 1-233 
2. الگویی برای ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی

صفحه 25-45

قاسم بولو؛ فرخ برزیده؛ حمید اله‌یاری ابهری


9. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات

صفحه 187-210

فاطمه سالاری کیسکانی؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی پور