دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 48، اردیبهشت 1401، صفحه 1-228 
حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف

صفحه 97-120

10.22103/jak.2021.17928.3536

غزل السادات صدرایی؛ فخرالدین محمدرضائی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ امید فرجی