دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 48، بهار 1401، صفحه 1-228 
2. نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در مؤسسات حسابرسی

صفحه 31-58

10.22103/jak.2021.17962.3538

رامین شاهعلی زاده؛ فرزانه حیدرپور؛ هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


5. حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف

صفحه 97-120

10.22103/jak.2021.17928.3536

غزل السادات صدرایی؛ فخرالدین محمدرضائی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ امید فرجی