دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 56، اردیبهشت 1403، صفحه 1-177 
نکول شرکتی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها در بازار سهام

صفحه 47-82

10.22103/jak.2023.21254.3868

میثم احمدوند؛ محمدتقی تقوی فرد؛ شایان غائبی مهماندوست علیا؛ محمد روحی