دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 46، آذر 1400، صفحه 1-189 
تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل اهرم

صفحه 29-48

10.22103/jak.2021.16817.3378

عباس افلاطونی؛ نیما تمجیدی؛ حسین شکوری نسب