دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 35، اسفند 1397، صفحه 1-237 
چسبندگی هزینه و مدیریت ‌سود با تمرکز بر انگیزه‌های مدیریتی در صنعت سیمان

صفحه 129-151

10.22103/jak.2018.11469.2578

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری؛ مریم‌السادات طباطبائیان؛ زهرا معصومی بیلندی


تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی

صفحه 185-215

10.22103/jak.2018.11902.2661

دکتر رضا طاهری عابد؛ دکتر مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ دکتر خسرو فغانی ماکرانی