دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 35، زمستان 1397، صفحه 1-237 
2. تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 37-69

دکتر سیداحمد خلیفه‌سلطانی؛ مریم رهنما؛ فرزانه کیماسی


5. چسبندگی هزینه و مدیریت ‌سود با تمرکز بر انگیزه‌های مدیریتی در صنعت سیمان

صفحه 129-151

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری؛ مریم‌السادات طباطبائیان؛ زهرا معصومی بیلندی


6. تأثیر استراتژی‌های تجاری بر کارایی سرمایه‌گذاری

صفحه 153-184

دکتر فرخ برزیده؛ موسی جوانی قلندری؛ عابد عظیمی


7. تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی

صفحه 185-215

دکتر رضا طاهری عابد؛ دکتر مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ دکتر خسرو فغانی ماکرانی