موضوعات = حسابرسی
طراحی مدل ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل بر اساس بازخورد حمایتی و غیر‌حمایتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22103/jak.2023.21939.3924

محمود کیا؛ جواد رضازاده؛ حسین کاظمی


تحلیل اثرات رفتاری سیستم‌های ارتقاء شغلی مبتنی بر تئوری تورنمنت در حرفه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22103/jak.2023.21947.3925

دکتر محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده