دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 7-141 
3. تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی

صفحه 47-67

سید عباس هاشمی؛ شکوفه فرهمند؛ ناصر شامیرزائی جشوقانی