دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 7-141 
تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی

صفحه 47-67

10.22103/jak.2011.12

سید عباس هاشمی؛ شکوفه فرهمند؛ ناصر شامیرزائی جشوقانی