نویسنده = جواد رضازاده
طراحی مدل ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل بر اساس بازخورد حمایتی و غیر‌حمایتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22103/jak.2023.21939.3924

محمود کیا؛ جواد رضازاده؛ حسین کاظمی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه بازار خدمات حسابرسی

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 103-120

10.22103/jak.2022.20064.3755

محمدجواد تصدی کاری؛ کیهان آزادی هیر؛ جواد رضازاده؛ سینا خردیار


ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 89-112

10.22103/jak.2022.17649.3498

سحر سپاسی؛ جواد رضازاده؛ فاطمه داوری سراجی


نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390، صفحه 49-64

10.22103/jak.2011.33

جواد رضازاده؛ محمد رحیم‌پور؛ محمود نصیری