دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 39، بهمن 1398، صفحه 1-242 
نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در مصداق تورش نوگرایی در رفتار سرمایه‌گذاران

صفحه 29-62

10.22103/jak.2019.13406.2896

صدیقه کامران راد؛ دکتر رویا دارابی؛ دکتر قدرت‌الله امام وردی؛ دکتر محبوبه جعفری


ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی

صفحه 143-175

10.22103/jak.2019.13068.2851

دکتر محمد کاشانی‌پور؛ دکتر امید فرجی؛ پریسا برجی


عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها

صفحه 177-214

10.22103/jak.2019.12747.2797

رضا حسینی‌پور؛ دکتر فرزانه نصیرزاده؛ دکتر محمدرضا عباس‌زاده