دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 7-181 
4. بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت‌ها

صفحه 85-104

10.22103/jak.2013.505

محمد‌حسین قائمی؛ حسن جهانفر؛ فرامرز رضایی