دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 52، خرداد 1402، صفحه 1-231 
ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت‌ها

صفحه 143-169

10.22103/jak.2022.19462.3707

احمد آژنگ؛ غلامحسین اسدی؛ رافیک باغومیان؛ بهمن حاجی پور