نمایه نویسندگان

ا

 • اثنی عشری، حمیده بررسی رابطه تردید حرفه‌ای، شناخت صاحب‌کار و قضاوت حسابرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 59-82]
 • اثنی عشری، حمیده رابطه سبک کاری حسابرس امضاءکننده گزارش حسابرسی با مقایسه‌پذیری سود: با تأکید بر ویژگی‌های حسابرس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-170]
 • احمدی امین، الهه تأثیر نقدینگی و فرصت سرمایه‌گذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری با نقش تعدیل‌گری محدودیت مالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]
 • اسماعیلی کیا، غریبه پایداری مالی شرکت و گزارشگری مالی متقلبانه: نقش کیفیت ساز و کارهای راهبری شرکتی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 83-104]
 • اشرفی، مجید تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی در طول چرخه عمرشرکت با استفاده از تابع فاصله جهت‌دار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]
 • افلاطونی، عباس دسترسی به منابع مالی برون‌سازمانی، قدرت چانه‌زنی و سرعت تعدیل سرمایه در گردش [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 45-63]
 • امیری، هوشنگ تأثیر پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر صورت وضعیت مالی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 21-44]
 • اوشنی، محمد پایداری مالی شرکت و گزارشگری مالی متقلبانه: نقش کیفیت ساز و کارهای راهبری شرکتی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 83-104]

ب

 • بادپا، بهروز اثر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری مالی و سرمایه‌گذاری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 65-88]
 • بالانی، افشین تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 167-184]
 • بیرجندی، حمید بررسی رابطه بین چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و ویژگی‌های تردید حرفه‌ای حسابرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 203-228]
 • بنافی، محمد بررسی تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت‌های مالی و بازده سهام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 137-160]
 • بولو، قاسم ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-29]

پ

 • پاریاد، احمد تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 167-184]

ت

 • تائبی نقندری، امیر حسین بررسی تأثیر جامعه‌پذیری مالی بر رضایتمندی مالی سرمایه‌گذاران با توجه به نقش میانجی‌گری جزم‌نگری مالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 141-165]
 • تقی زاده، رضا بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 129-150]
 • تقوی فرد، سید محمدتقی ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-29]

ج

 • جرجرزاده، علیرضا بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین اندازه غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]

ح

 • حاجیان نژاد، امین تأثیر توزیع آماری نسبت‌های مالی بر مقادیر مدل آلتمن با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 161-193]
 • حیدرپور، فرزانه نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در مؤسسات حسابرسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 31-58]
 • حسینی، سید رسول تأثیر توزیع آماری نسبت‌های مالی بر مقادیر مدل آلتمن با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 161-193]

خ

 • خانی، عبدالله تحلیل تأثیر افشای اختیاری اطلاعات بر صرف ریسک ضمنی سهام در هر یک از چرخه‌های بازار سرمایه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 113-135]
 • ختن لو، محسن ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-29]
 • خدیور، آمنه مدیریت هزینه دانشگاه با تلفیق رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت و رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]
 • خسروی پور، نگار تأثیر کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر فرایند بلوغِ مذاکره حسابرسان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 121-139]
 • خطیری، محمد دسترسی به منابع مالی برون‌سازمانی، قدرت چانه‌زنی و سرعت تعدیل سرمایه در گردش [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 45-63]

د

 • داوری سراجی، فاطمه ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 89-112]

ر

 • رحمانی، علی تأثیر پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر صورت وضعیت مالی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 21-44]
 • رحیم پور، محمد محتوای اطلاعاتی گزارش‌های فعالیت ماهانه شرکت‌ها [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 1-20]
 • رضایی، غلامرضا بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 129-150]
 • رضازاده، جواد ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 89-112]
 • رضائیان، رمضان طراحی مدل کارکرد استعاره حسابداری گفتمان: نظریه داده ‌بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی (FISM) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 195-227]
 • رمضانی، جواد طراحی مدل کارکرد استعاره حسابداری گفتمان: نظریه داده ‌بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی (FISM) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 195-227]
 • رمضان احمدی، محمد بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین اندازه غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • رهروی دستجردی، علیرضا تأثیر ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه‌ای: نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات داخلی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-51]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در مؤسسات حسابرسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 31-58]
 • رئیسی، لیلا بیش‌اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 185-201]

ز

 • زارعتگری، رامین بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 129-150]
 • زینلی، حدیث بررسی تأثیر جامعه‌پذیری مالی بر رضایتمندی مالی سرمایه‌گذاران با توجه به نقش میانجی‌گری جزم‌نگری مالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 141-165]

س

 • سامی، سیامک تأثیر کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر فرایند بلوغِ مذاکره حسابرسان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 121-139]
 • سپاسی، سحر ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 89-112]
 • سپاهی، فهیمه تأثیر ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه‌ای: نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات داخلی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-51]
 • سجادی، زانیار تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 167-184]
 • سهیلی فر، فاطمه بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین اندازه غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]

ش

 • شاهعلی زاده، رامین نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در مؤسسات حسابرسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 31-58]
 • شیری، نعمت اله اثر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری مالی و سرمایه‌گذاری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 65-88]
 • شهرکی، مهنوش رابطه سبک کاری حسابرس امضاءکننده گزارش حسابرسی با مقایسه‌پذیری سود: با تأکید بر ویژگی‌های حسابرس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-170]

ص

 • صادقی یخدانی، غزل تحلیل تأثیر افشای اختیاری اطلاعات بر صرف ریسک ضمنی سهام در هر یک از چرخه‌های بازار سرمایه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 113-135]
 • صادق‌زاده مهارلویی، محمد بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 129-150]
 • صدرایی، غزل السادات حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]
 • صفی پورافشار، مجتبی بیش‌اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 185-201]
 • صفی خانی، رضا بررسی رابطه تردید حرفه‌ای، شناخت صاحب‌کار و قضاوت حسابرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 59-82]
 • صفرزاده، محمدحسین بررسی رابطه تردید حرفه‌ای، شناخت صاحب‌کار و قضاوت حسابرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 59-82]
 • صفری گرایلی، مهدی طراحی مدل کارکرد استعاره حسابداری گفتمان: نظریه داده ‌بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی (FISM) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 195-227]

ظ

 • ظفرزاده، سمیه مدیریت هزینه دانشگاه با تلفیق رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت و رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]

ع

 • عباسی، ابراهیم تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی در طول چرخه عمرشرکت با استفاده از تابع فاصله جهت‌دار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]

غ

 • غلامی جمکرانی، رضا حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]

ف

 • فتحی، زهرا بررسی رابطه بین چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و ویژگی‌های تردید حرفه‌ای حسابرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 203-228]
 • فرجی، امید حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]
 • فروغی، داریوش تأثیر ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه‌ای: نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات داخلی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-51]

ق

 • قائمی، محمدحسین محتوای اطلاعاتی گزارش‌های فعالیت ماهانه شرکت‌ها [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 1-20]

ک

 • کارگذار، ابوالفضل رابطه سبک کاری حسابرس امضاءکننده گزارش حسابرسی با مقایسه‌پذیری سود: با تأکید بر ویژگی‌های حسابرس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-170]
 • کریمی، جواد دسترسی به منابع مالی برون‌سازمانی، قدرت چانه‌زنی و سرعت تعدیل سرمایه در گردش [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 45-63]
 • کوهی، حسن تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی در طول چرخه عمرشرکت با استفاده از تابع فاصله جهت‌دار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]

گ

 • گرگانلی دوجی، جمادوردی تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی در طول چرخه عمرشرکت با استفاده از تابع فاصله جهت‌دار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]
 • گیلانی، آتنا طراحی مدل کارکرد استعاره حسابداری گفتمان: نظریه داده ‌بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی (FISM) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 195-227]

ل

 • لشگری، زهرا تأثیر کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر فرایند بلوغِ مذاکره حسابرسان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 121-139]

م

 • محمدرضائی، فخرالدین حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]
 • محمودی، محمد ارائه مدل اندازه‌گیری مدیریت خطا و اثر آن بر گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-82]
 • مشایخ، شهناز تأثیر نقدینگی و فرصت سرمایه‌گذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری با نقش تعدیل‌گری محدودیت مالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]
 • مظاهری، اسماعیل بررسی تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت‌های مالی و بازده سهام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 137-160]
 • ملانظری، مهناز مدیریت هزینه دانشگاه با تلفیق رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت و رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]
 • ملکی، محدثه محتوای اطلاعاتی گزارش‌های فعالیت ماهانه شرکت‌ها [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 1-20]
 • منتظرحجت، امیرحسین بررسی تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت‌های مالی و بازده سهام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 137-160]
 • موسوی مطهر، سید سجاد تأثیر پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر صورت وضعیت مالی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 21-44]

ن

 • نادری، مریم ارائه مدل اندازه‌گیری مدیریت خطا و اثر آن بر گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-82]
 • نصیری، سعید بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین اندازه غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • نظری، محمد سجاد بررسی تأثیر جامعه‌پذیری مالی بر رضایتمندی مالی سرمایه‌گذاران با توجه به نقش میانجی‌گری جزم‌نگری مالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 141-165]
 • نیکو مرام، هاشم نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در مؤسسات حسابرسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 31-58]

و

 • واعظ، سید علی بررسی تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت‌های مالی و بازده سهام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 137-160]

ی

 • یزدانی، شهره ارائه مدل اندازه‌گیری مدیریت خطا و اثر آن بر گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-82]