نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، شاهین محافظه کاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 11-24]
 • اسدی، غلامحسین رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 29-48]
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 103-126]
 • اسماعیلی، آزاده رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 65-91]
 • اشهر، مرتضی پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 7-30]
 • البرزی، محمود ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 51-73]

ب

 • بابایی، مسعود تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 7-27]
 • باباجانی، جعفر تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 7-27]
 • باقری، اصغر بررسی کارایی شاخصهای سنتی و نوین نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکتها [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 105-124]
 • بذرافشان، آمنه بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 65-82]
 • بولو، قاسم تأثیر استراتژی تصاحب شرکتها بر مدیریت سود [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 99-120]

پ

 • پناهی، مهدی بررسی رابطه‌ کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 31-50]
 • پورحیدری، امید بررسی مقایسه‌ای توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 121-142]

ث

 • ثقفی، علی محافظه کاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 11-24]

ج

 • جابری نسب، بهروز بررسی کارایی استفاده از نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن به منظور پیش بینی تغییرات سودآوری آینده [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 93-110]

ح

 • حجازی، رضوان اثر رشد و رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 111-128]
 • حصارزاده، رضا نوسانات سود و امکان پیش بینی آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 27-42]
 • حقیقت، حمید بررسی رابطه‌ کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 31-50]

خ

 • خدامی پور، احمد رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 65-91]
 • خرم، اسماعیل رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 29-48]
 • خلیلی، مهدی تأثیر محافظه‌کاری بر محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریانهای نقدی و اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-104]
 • خواجوی، شکراله بررسی کارایی شاخصهای سنتی و نوین نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکتها [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 105-124]

د

 • دموری، داریوش پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 7-30]

ذ

 • ذولفعلی‌زاده، مهرداد بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 127-147]

ر

 • راعی، رضا ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 103-126]
 • رجبی، روح‌اله رابطه نظام راهبری و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل شرکتها [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 75-101]
 • رحمانی، علی بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-63]
 • رحیم‌پور، محمد نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • رستگار مقدم، هیوا بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-63]
 • رضازاده، جواد نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]

ز

 • زارعی، بتول ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 51-73]

س

 • ستایش، محمدحسین تجزیه و تحلیل رابطه بین جریانهای نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 149-171]
 • سدیدی، مهدی محافظه کاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 11-24]

ش

 • شامیرزائی جشوقانی، ناصر تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 47-67]
 • شهبازی، منصوره رابطه نظام راهبری و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل شرکتها [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 75-101]

ص

 • صفرزاده، محمدحسین تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 69-98]

ط

 • طالب نیا، قدرت الله ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 51-73]

ع

 • عرب صالحی، مهدی بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 127-147]
 • عرب مازار یزدی، محمد بررسی کارایی استفاده از نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن به منظور پیش بینی تغییرات سودآوری آینده [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 93-110]
 • علوی طبری، سید حسین رابطه نظام راهبری و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل شرکتها [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 75-101]
 • عنابستانی، اکرم تأثیر استراتژی تصاحب شرکتها بر مدیریت سود [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 99-120]

غ

 • غیوری مقدم، علی رتبه‌بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل و فرع بدهیها با استفاده از شیوه تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 125-145]

ف

 • فرید، داریوش پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 7-30]
 • فرزانی، حجت اله بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-63]
 • فرهمند، شکوفه تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 47-67]

ق

 • قائمی، محمد حسین تعیین طول محدوده زمانی رویداد برای پژوهشهای رویدادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 7-25]

ک

 • کاظمی، جواد بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 127-147]
 • کردستانی، غلامرضا تأثیر محافظه‌کاری بر محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریانهای نقدی و اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-104]
 • کرمی، غلامرضا بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 65-82]
 • کریمی‌پور، فرهاد بررسی کارایی الگوی ارزشگذاری فلتهام- اولسن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 141-160]

م

 • مجتهدزاده، ویدا گزارشگری مالی اسمی و پیامد‌های آن برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در وضعیت تورمی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 27-46]
 • محمدی، امیر بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 65-82]
 • محمدی، شاپور رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 29-48]
 • محمودآبادی، حمید رتبه‌بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل و فرع بدهیها با استفاده از شیوه تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 125-145]
 • میرزا بیاتی، مهدی ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 103-126]
 • معصومی، جواد تعیین طول محدوده زمانی رویداد برای پژوهشهای رویدادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 7-25]
 • معصومی بیلندی، زهرا اثر رشد و رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 111-128]
 • منفرد مهارلویی، محمد بررسی کارایی شاخصهای سنتی و نوین نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکتها [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 105-124]
 • منفرد مهارلوئی، محمد بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت ‌مدیره (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 7-25]
 • مهتری، زینب تجزیه و تحلیل رابطه بین جریانهای نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 149-171]
 • مهرانی، ساسان نوسانات سود و امکان پیش بینی آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 27-42]
 • مهرانی، کاوه تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 69-98]

ن

 • نیتاس، درناز گزارشگری مالی اسمی و پیامد‌های آن برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در وضعیت تورمی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 27-46]
 • نصیری، محمود نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • نصیرزاده، فرزانه بررسی کارایی الگوی ارزشگذاری فلتهام- اولسن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 141-160]
 • نمازی، محمد بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت ‌مدیره (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 7-25]

ه

 • هاشمی، سید عباس تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 47-67]

ی

 • یزدی، سمیه بررسی مقایسه‌ای توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 121-142]