نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، دکتر عادل ارائه رویکردی نوین در پیش‌بینی و کشف تقلب صورت‌های مالی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-167]

ا

 • ابراهیمی، جمیل رابطه بین سرمایۀ اجتماعی و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 183-220]
 • ابراهیمی، دکتر سید کاظم بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه‌کاری‌حسابداری، کارایی‌ سرمایه‌گذاری و هزینۀ تأمین ‌مالی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 89-119]
 • ابراهیمی کردلر، دکتر علی عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق‌الزحمۀ حسابرسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 63-88]
 • احمدوند، میثم الگویی برای پیش‌بینی نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • اخگر، دکتر محمدامید بررسی توانایی سیستم حسابداری شرکت در ارائه اطلاعات قابل مقایسه و مدیریت سود [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-113]
 • اسماعیلی، جواد تبیین حسابداری کلان با تأکید بر اهمیت داده‌های حسابداری در الگو‌سازی تورم [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 215-242]
 • اصغری، ایرج بررسی هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-20]
 • اعتمادی، دکتر حسین ارائه رویکردی نوین در پیش‌بینی و کشف تقلب صورت‌های مالی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-167]
 • افلاطونی، دکتر عباس تأثیر توانایی مدیریت بر میزان قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 21-42]
 • امام وردی، دکتر قدرت‌الله نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در مصداق تورش نوگرایی در رفتار سرمایه‌گذاران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 29-62]
 • ایمانی برندق، دکتر محمد بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت سود [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 137-168]

ب

 • برجی، پریسا ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 143-175]
 • برزگر، دکتر قدرت‌اله رابطه بین سرمایۀ اجتماعی و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 183-220]
 • بنابی قدیم، دکتر رحیم تأثیر ابعاد افق زمانی سود بر پاداش هیئت مدیره [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 233-258]
 • بهارستان، جلال رتبه‌بندی روش‌های اندازه‌گیری شفافیت گزارشگری مالی: کاربرد تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 157-182]
 • بهرامی‌نسب، علی بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه‌کاری‌حسابداری، کارایی‌ سرمایه‌گذاری و هزینۀ تأمین ‌مالی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 89-119]
 • بولو، دکتر قاسم الگویی برای پیش‌بینی نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]

پ

 • پورزمانی، دکتر زهرا تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک شرکت‌ها براساس آزمون الگوی اقتضایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 89-138]

ت

 • تحریری، دکتر آرش عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق‌الزحمۀ حسابرسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 63-88]
 • تشدیدی، الهه ارائه رویکردی نوین در پیش‌بینی و کشف تقلب صورت‌های مالی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-167]
 • تفتیان، دکتر اکرم بررسی رابطۀ افشای اطلاعات با همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط آن با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 169-194]

ث

 • ثقفی، دکتر علی بررسی هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-20]

ج

 • جعفری، دکتر محبوبه نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در مصداق تورش نوگرایی در رفتار سرمایه‌گذاران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 29-62]
 • جفایی رهنی، دکتر منیر بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره شرکت بر میزان گزارشگری زیست ‌محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 77-112]
 • جودی، سمیرا عدم تقارن اطلاعاتی، ابعاد درونی و بیرونی کیفیت حاکمیت شرکتی: ارتقاء یا تضعیف کیفیت حسابرسی؟ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 199-231]

ح

 • حاجیان‌نژاد، دکتر امین بررسی تأثیر هزینۀ نمایندگی و نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی از طریق سودآوری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 115-136]
 • حیرانی، دکتر فروغ بررسی رابطۀ افشای اطلاعات با همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط آن با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 169-194]
 • حسنی، دکتر محمد تأثیر اختلالات شخصیت بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 43-76]
 • حسینی‌پور، رضا عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 177-214]

خ

 • خان محمدی، دکتر محمدحامد رتبه‌بندی روش‌های اندازه‌گیری شفافیت گزارشگری مالی: کاربرد تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 157-182]
 • خزایی، مهدی تأثیر توانایی مدیریت بر میزان قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 21-42]

د

 • دارابی، دکتر رویا نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در مصداق تورش نوگرایی در رفتار سرمایه‌گذاران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 29-62]
 • دانش سرارودی، سید رسول بررسی تأثیر هزینۀ نمایندگی و نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی از طریق سودآوری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 115-136]
 • داودی، سمیره بررسی توانایی سیستم حسابداری شرکت در ارائه اطلاعات قابل مقایسه و مدیریت سود [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-113]
 • دستگیر، دکتر محسن تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 67-90]
 • دلاوری، سید جواد نیازهای گزارشگری مالی شرکت‌های کوچک: دیدگاه استادان حسابداری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-32]
 • دلدار، مصطفی بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و سررسید بدهی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 39-65]
 • دموری، دکتر داریوش بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر تجدید ساختار شرکت در شرایط درماندگی مالی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 113-135]

ر

 • رضازاده، دکتر جواد رابطۀ چرخۀ عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی منابع مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 69-87]
 • رضائی پیته نوئی، دکتر یاسر عضویت در گروه‌های تجاری و گزارشگری پایداری شرکت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 169-197]
 • رهنمای رودپشتی، دکتر فریدون تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک شرکت‌ها براساس آزمون الگوی اقتضایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 89-138]

ز

 • زلقی، دکتر حسن تأثیر توانایی مدیریت بر میزان قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 21-42]

س

 • ساکیانی، امین تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 67-90]
 • سپاسی، دکتر سحر ارائه رویکردی نوین در پیش‌بینی و کشف تقلب صورت‌های مالی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-167]
 • سجادی نسب، حسین بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه‌کاری‌حسابداری، کارایی‌ سرمایه‌گذاری و هزینۀ تأمین ‌مالی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 89-119]
 • سمیعی، فاطمه تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]

ص

 • صابرماهانی، معصومه بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و سررسید بدهی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 39-65]
 • صیادی سومار، علی تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک شرکت‌ها براساس آزمون الگوی اقتضایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 89-138]
 • صالحی، نازنین تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 67-90]
 • صفری گرایلی، دکتر مهدی عضویت در گروه‌های تجاری و گزارشگری پایداری شرکت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 169-197]

ع

 • عباس‌زاده، دکتر محمدرضا عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 177-214]
 • عبدی، مصطفی بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت سود [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 137-168]
 • عزیزی، پدرام تأثیر گردش معاملات بر واکنش تأخیری قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 33-67]
 • علی احمدی، دکتر سعید نقش خطای سود پیش‌بینی شده مدیریت بر کارایی بازار سهام با تأکید بر سود و اجزای سود عملیاتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-27]

غ

 • غلامی، دکتر رضا تأثیر گردش معاملات بر واکنش تأخیری قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 33-67]
 • غلامرضایی، دکتر محسن تأثیر اختلالات شخصیت بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 43-76]

ف

 • فخاری، دکتر حسین بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره شرکت بر میزان گزارشگری زیست ‌محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 77-112]
 • فرجی، دکتر امید ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 143-175]
 • فلاح زاده ابرقویی، احمد بررسی رابطۀ افشای اطلاعات با همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط آن با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 169-194]

ک

 • کاردان، دکتر بهزاد سرمایه‌گذاری در موجودی کالا، راه‌کاری برای بهبود عملکرد یا چالشی برای بدتر شدن آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 121-142]
 • کاشانی‌پور، دکتر محمد ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 143-175]
 • کاظمی علوم، مهدی بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت سود [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 137-168]
 • کامران راد، صدیقه نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در مصداق تورش نوگرایی در رفتار سرمایه‌گذاران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 29-62]

م

 • محمدی، علی عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق‌الزحمۀ حسابرسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 63-88]
 • محمدزاده، محمدباقر تبیین حسابداری کلان با تأکید بر اهمیت داده‌های حسابداری در الگو‌سازی تورم [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 215-242]
 • ملا ایمنی، وحید سرمایه‌گذاری در موجودی کالا، راه‌کاری برای بهبود عملکرد یا چالشی برای بدتر شدن آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 121-142]
 • ملکیان، دکتر اسفندیار بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره شرکت بر میزان گزارشگری زیست ‌محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 77-112]
 • منتظر حجت، دکتر امیرحسین تأثیر ابعاد افق زمانی سود بر پاداش هیئت مدیره [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 233-258]
 • منصورفر، دکتر غلامرضا عدم تقارن اطلاعاتی، ابعاد درونی و بیرونی کیفیت حاکمیت شرکتی: ارتقاء یا تضعیف کیفیت حسابرسی؟ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 199-231]
 • مهتدی، دکتر اعظم بررسی هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-20]
 • مهدوی، دکتر غلامحسین نیازهای گزارشگری مالی شرکت‌های کوچک: دیدگاه استادان حسابداری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-32]
 • مهرانی، دکتر ساسان تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]

ن

 • نره‌ئی، دکتر بنیامین تأثیر گردش معاملات بر واکنش تأخیری قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 33-67]
 • نصیرزاده، دکتر فرزانه عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 177-214]
 • نقدی، دکتر سجاد تبیین حسابداری کلان با تأکید بر اهمیت داده‌های حسابداری در الگو‌سازی تورم [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 215-242]
 • نیک‌بخت، دکتر محمدرضا بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و سررسید بدهی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 39-65]
 • نیکومرام، دکتر هاشم تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک شرکت‌ها براساس آزمون الگوی اقتضایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 89-138]

و

 • واحدی، شمسی نقش خطای سود پیش‌بینی شده مدیریت بر کارایی بازار سهام با تأکید بر سود و اجزای سود عملیاتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-27]
 • واعظ، دکتر سیدعلی تأثیر ابعاد افق زمانی سود بر پاداش هیئت مدیره [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 233-258]
 • ودیعی، دکتر محمدحسین سرمایه‌گذاری در موجودی کالا، راه‌کاری برای بهبود عملکرد یا چالشی برای بدتر شدن آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 121-142]

ه

 • هژبری، فرحناز بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر تجدید ساختار شرکت در شرایط درماندگی مالی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 113-135]

ی

 • یاراحمدی، جاوید رابطۀ چرخۀ عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی منابع مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 69-87]
 • یزدانی، دکتر شهره رتبه‌بندی روش‌های اندازه‌گیری شفافیت گزارشگری مالی: کاربرد تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 157-182]