نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، دکتر محمد علی مقایسه‌‏پذیری حسابداری و تاثیر آن بر کارایی سرمایه‏‌گذاری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 7-34]

ا

 • ایزدی نیا، دکتر ناصر تأثیر میزان شاخص‌های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 7-34]
 • اسدی، دکتر غلامحسین طراحی و تبیین الگوی پیش‌بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 39-63]
 • اعتمادی، دکتر حسین تأثیر تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی از طریق متغیر سیستم قیمت‌گذاری با ملاحظه اثر تعدیلی عدم اطمینان محیطی درک شده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 67-102]

ب

 • بذرافشان، سعید بررسی اثر دورۀ جستجو برای حسابرس جایگزین بر حق‌الزحمۀ حسابرسی نخستین [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 171-194]
 • برادران حسن زاده، دکتر رسول تأثیر استراتژی متنوع‌سازی شرکتی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر هزینه‌های نمایندگی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-90]
 • برزیده، دکتر فرخ تأثیر استراتژی‌های تجاری بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 153-184]
 • بزرگ اصل، دکتر موسی بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 115-146]
 • بنابی قدیم، رحیم بررسی تأثیر ابعاد دقت سود بر پاداش هیئت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 131-161]

پ

 • پهلوان، هادی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رابطۀ بین کیفیت کنترل‌های داخلی و مدیریت سود [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 65-87]
 • پور اسد، سعید تأثیر کوتاه‌بینی مدیریتی بر کارایی شرکت‌ها با نقش تعدیل‌کنندۀ کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 147-169]

ت

 • تائبی نقندری، دکتر امیر حسین اثر آنتروپی صورت‌های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 145-176]
 • تائبی نقندری، علی اثر آنتروپی صورت‌های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 145-176]
 • تقی زاده، دکتر رضا تحلیل شبکۀ مالکیت در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 115-144]
 • تقی زاده خانقاه، وحید تأثیر استراتژی متنوع‌سازی شرکتی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر هزینه‌های نمایندگی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-90]

ج

 • جباری، حسن سنجش میزان مقبولیت و اهمیت عوامل تعیین‌کنندۀ پاداش هیئت‌مدیره شرکت‌های ایرانی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 105-128]
 • جوانی قلندری، موسی تأثیر استراتژی‌های تجاری بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 153-184]

ح

 • حاجیها، دکتر زهره تنوع شرکتی و ساختار مالکیت در طی مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت‌ها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 217-237]
 • حامدی، فاطمه ارتباط ارزشی نسبی جریان‌های نقد عملیاتی از منظر اندازه‌گیری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 7-37]
 • حجازی، دکتر رضوان بررسی ویژگی‌های شرکت و اثربخشی کمیتۀ حسابرسی با استفاده از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 89-114]
 • حیدری، دکتر مهدی تأثیر کوتاه‌بینی مدیریتی بر کارایی شرکت‌ها با نقش تعدیل‌کنندۀ کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 147-169]
 • حسن زاده، بهروز مقایسه‌‏پذیری حسابداری و تاثیر آن بر کارایی سرمایه‏‌گذاری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 7-34]
 • حقیقت، دکتر حمید شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر همزمانی بازدۀ سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی و درخت تصمیم [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-36]

خ

 • خدارحمی، دکتر بهروز ارتباط ارزشی نسبی جریان‌های نقد عملیاتی از منظر اندازه‌گیری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 7-37]
 • خدامی پور، دکتر احمد بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی– شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 103-129]
 • خرمین، منوچهر بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 115-146]
 • خلیفه، رسول تأثیر تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی از طریق متغیر سیستم قیمت‌گذاری با ملاحظه اثر تعدیلی عدم اطمینان محیطی درک شده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 67-102]
 • خلیفه‌سلطانی، دکتر سیداحمد تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 37-69]
 • خواجوی، دکتر شکرالله توانایی مدیران، عملکرد مالی و خطر ورشکستگی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 35-61]

د

 • دانشی، وحید بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 163-189]
 • دیدار، دکتر حمزه تأثیر کوتاه‌بینی مدیریتی بر کارایی شرکت‌ها با نقش تعدیل‌کنندۀ کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 147-169]

ر

 • رجب دری، حسین بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 115-146]
 • رضائی پیته نوئی، دکتر یاسر توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریۀ علامت‌دهی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 191-218]
 • رهروی دستجردی، علیرضا ارزیابی خطر تقلب مدیران با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 91-114]
 • رهنما، مریم تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 37-69]

س

 • سپاسی، دکتر سحر تأثیر تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی از طریق متغیر سیستم قیمت‌گذاری با ملاحظه اثر تعدیلی عدم اطمینان محیطی درک شده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 67-102]
 • سجادی، دکتر حسین ارزش یک ریال وجه نقد نگهداری شده در شرکت از نگاه سهامداران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 35-66]
 • سیدی، فاطمه بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 163-189]
 • سلیمانی امیری، دکتر غلامرضا چسبندگی هزینه و مدیریت ‌سود با تمرکز بر انگیزه‌های مدیریتی در صنعت سیمان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 129-151]

ش

 • شیبانی تذرجی، عباس بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی– شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 103-129]
 • شمس‌الدینی، دکتر کاظم بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 163-189]

ص

 • صادقی، مسعود اثر آنتروپی صورت‌های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 145-176]
 • صفی خانی، رضا ارزش یک ریال وجه نقد نگهداری شده در شرکت از نگاه سهامداران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 35-66]
 • صفری گرایلی، دکتر مهدی توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریۀ علامت‌دهی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 191-218]

ط

 • طاهری عابد، دکتر رضا تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 185-215]
 • طباطبائیان، مریم‌السادات چسبندگی هزینه و مدیریت ‌سود با تمرکز بر انگیزه‌های مدیریتی در صنعت سیمان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 129-151]

ع

 • عربصالحی، دکتر مهدی تأثیر میزان شاخص‌های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 7-34]
 • عزیزی، صدیقه بررسی ویژگی‌های شرکت و اثربخشی کمیتۀ حسابرسی با استفاده از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 89-114]
 • عظیمی، عابد تأثیر استراتژی‌های تجاری بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 153-184]
 • علی نژاد ساروکلائی، دکتر مهدی تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 185-215]

ف

 • فروغی، دکتر داریوش ارزیابی خطر تقلب مدیران با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 91-114]
 • فغانی، دکتر مهدی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رابطۀ بین کیفیت کنترل‌های داخلی و مدیریت سود [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 65-87]
 • فغانی ماکرانی، دکتر خسرو تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 185-215]
 • فقیه، محسن تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر ریسک شرکت [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 177-208]

ق

 • قائمی، دکتر محمدحسین شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر همزمانی بازدۀ سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی و درخت تصمیم [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-36]
 • قدیریان آرانی، محمدحسین توانایی مدیران، عملکرد مالی و خطر ورشکستگی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 35-61]

ک

 • کامیابی، دکتر یحیی تأثیر تمایلات سرمایه‌گذار بر بازدۀ مازاد در الگوی پنج‌عاملی فاما و فرنچ [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 71-103]
 • کیان، دکتر علیرضا تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر ریسک شرکت [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 177-208]
 • کیانی، دکتر غلامحسین ارزیابی خطر تقلب مدیران با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 91-114]
 • کرمی، دکتر غلامرضا سنجش میزان مقبولیت و اهمیت عوامل تعیین‌کنندۀ پاداش هیئت‌مدیره شرکت‌های ایرانی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 105-128]
 • کیماسی، فرزانه تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 37-69]

ل

 • لطفی، دکتر محسن شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر همزمانی بازدۀ سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی و درخت تصمیم [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-36]

م

 • معصومی بیلندی، زهرا چسبندگی هزینه و مدیریت ‌سود با تمرکز بر انگیزه‌های مدیریتی در صنعت سیمان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 129-151]
 • منتظر حجت، دکتر امیرحسین بررسی تأثیر ابعاد دقت سود بر پاداش هیئت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 131-161]

ن

 • ناظمی، دکتر امین تحلیل شبکۀ مالکیت در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 115-144]
 • نصیری، سیده زهرا تأثیر تمایلات سرمایه‌گذار بر بازدۀ مازاد در الگوی پنج‌عاملی فاما و فرنچ [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 71-103]
 • نقدی، سجاد طراحی و تبیین الگوی پیش‌بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 39-63]

و

 • واعظ، دکتر سیدعلی بررسی تأثیر ابعاد دقت سود بر پاداش هیئت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 131-161]

ه

 • هوشیار، محمدرضا تنوع شرکتی و ساختار مالکیت در طی مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت‌ها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 217-237]

ی