نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، محمدعلی بررسی رابطۀ بین افشای اختیاری و انحراف حق دریافت وجه نقد از حق کنترل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 7-37]

ا

 • احمدیان، وحید بررسی رابطۀ بین افشای اختیاری و انحراف حق دریافت وجه نقد از حق کنترل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 7-37]
 • اعتمادی، حسین بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 63-82]
 • افلاطونی، عباس تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان تامین مالی از بانک‌ها و موسسات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 151-170]
 • ایمانی برندق، محمد شناسایی عوامل تعیین‌کنندۀ کیفیت حسابرسی در ایران از دیدگاه حسابداران رسمی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 167-189]
 • امیری، هادی تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 131-150]
 • اورادی، جواد تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 59-83]

ب

 • باباجانی، جعفر بررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به‌موقع اطلاعات سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 39-57]
 • باقرپور ولاشانی، محمدعلی بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر تجدید ارائه‌های حسابداری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 59-78]
 • برزگر، غزاله رابطۀ مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 67-90]
 • برزگر، قدرت الله مطالعۀ رابطۀ سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 155-180]
 • بهارمقدم، مهدی بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-32]
 • بولو، قاسم بررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به‌موقع اطلاعات سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 39-57]

ت

 • تهرانی، رضا تأثیر تصاحب شرکت‌ها بر محدودیت‌های مالی شرکت‌های هدف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 83-108]

چ

 • چراغی نیا، علی عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمة حسابرسی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 109-133]

ح

 • حیاتی، نهاله تأثیر دقت برآوردی پیش‌بینی سود مدیران بر رانش پس از اعلان سود [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 7-40]
 • حجت شمامی، رحیم شناسایی عوامل تعیین‌کنندۀ کیفیت حسابرسی در ایران از دیدگاه حسابداران رسمی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 167-189]
 • حسینی، سید رسول بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-32]
 • حسن بابایی، مازیار بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری برکیفیت گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 145-166]
 • حسینی خوراسگانی، شیرین تجدید ارائۀ صورت‌های مالی و عوامل نظام راهبری مؤثر بر آن [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 101-121]

خ

 • خدادادی، ولی عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمة حسابرسی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 109-133]
 • خرمی، داریوش سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و خوش‌بینی مدیریتی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 159-182]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد رابطۀ مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 67-90]
 • خواجوی، شکراله مدل‌سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از اطلاعات حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 79-100]

د

 • دیدار، حمزه بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری برکیفیت گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 145-166]
 • دستگیر، محسن تجدید ارائۀ صورت‌های مالی و عوامل نظام راهبری مؤثر بر آن [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 101-121]
 • دلدار، مصطفی ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه‌های تجاری [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-58]
 • دهقانی، علی اصغر نقش میانجی‌گری تأخیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی در تبیین رابطۀ بین کیفیت سود و ارزش شرکت [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 107-130]
 • دولو، مریم تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیرسیستماتیک [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 85-106]

ر

 • رحمانی، علی تأثیر دقت برآوردی پیش‌بینی سود مدیران بر رانش پس از اعلان سود [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 7-40]
 • رمضانی، معصومه مطالعۀ ارتباط رفتار هزینه‌ها و تغییرات پاداش هیئت مدیره [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 41-65]

ز

 • زارع حسین آبادی، حمید تأثیر انحراف از وجه نقد بهینه بر بازدۀ انباشتۀ آتی غیرعادی سهام [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 137-154]
 • زلقی، حسن تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان تامین مالی از بانک‌ها و موسسات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 151-170]
 • زمانی بختیاروند، محمد تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 131-150]

س

 • ساعی، محمدجواد بررسی تأثیر تعاریف مختلف اندازۀ شرکت بر رتبه‌بندی شرکت‌ها و نیکویی برازش مدل‌‌ علّی نقدینگی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 123-144]
 • سالاری فورگ، زینب تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 59-83]
 • سپاسی، سحر بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 63-82]
 • سیفی قبادی، حسین بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر تجدید ارائه‌های حسابداری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 59-78]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا ارزیابی الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی بر مبنای نقد شوندگی سهام [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 113-136]

ش

 • شهرابی فراهانی، مسلم بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 63-82]

ص

 • صابر، امیر تأثیر غیرخطی رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 35-62]
 • صالحی، مهدی تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 59-83]

ع

 • عباس زاده، محمدرضا بررسی تأثیر تعاریف مختلف اندازۀ شرکت بر رتبه‌بندی شرکت‌ها و نیکویی برازش مدل‌‌ علّی نقدینگی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 123-144]

غ

 • غلامی، رضا الگوی جامع رتبه‌بندی شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و تکنیک پاپریکا [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 7-33]
 • غلامی جمکرانی، رضا سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و خوش‌بینی مدیریتی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 159-182]
 • غواصی کناری، محمد مطالعۀ رابطۀ سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 155-180]

ف

 • فخاری، حسین مطالعۀ ارتباط رفتار هزینه‌ها و تغییرات پاداش هیئت مدیره [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 41-65]
 • فرتوک‌زاده، حمیدرضا تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیرسیستماتیک [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 85-106]
 • فروغی، داریوش تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 131-150]

ق

 • قائمی، محمدحسین تأثیر غیرخطی رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 35-62]

ک

 • کاردان، بهزاد بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 91-111]
 • کیامهر، محمد مدل‌سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از اطلاعات حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 79-100]
 • کمرئی، حامد تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان تامین مالی از بانک‌ها و موسسات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 151-170]

گ

 • گودرزی، آرش تأثیر تصاحب شرکت‌ها بر محدودیت‌های مالی شرکت‌های هدف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 83-108]

ل

م

 • مشایخی، بیتا ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه‌های تجاری [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-58]
 • ملانظری، مهناز ارزیابی الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی بر مبنای نقد شوندگی سهام [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 113-136]
 • منصوری، آتنا بررسی رابطۀ بین افشای اختیاری و انحراف حق دریافت وجه نقد از حق کنترل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 7-37]
 • منصوری، مرتضی بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 91-111]
 • منصورفر، غلامرضا بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری برکیفیت گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 145-166]
 • مهدوی، غلامحسین نقش میانجی‌گری تأخیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی در تبیین رابطۀ بین کیفیت سود و ارزش شرکت [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 107-130]
 • مهرانی، کاوه شناسایی عوامل تعیین‌کنندۀ کیفیت حسابرسی در ایران از دیدگاه حسابداران رسمی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 167-189]

ن

 • ناظمی اردکانی، مهدی تأثیر انحراف از وجه نقد بهینه بر بازدۀ انباشتۀ آتی غیرعادی سهام [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 137-154]
 • نظری پور، محمد بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی بر قابلیت سازگاری حسابداری مدیریت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 135-158]
 • نمازی، محمد الگوی جامع رتبه‌بندی شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و تکنیک پاپریکا [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 7-33]
 • نوربخش حسینی، زینب بررسی تأثیر تعاریف مختلف اندازۀ شرکت بر رتبه‌بندی شرکت‌ها و نیکویی برازش مدل‌‌ علّی نقدینگی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 123-144]

و

 • ودیعی، محمدحسین بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر تجدید ارائه‌های حسابداری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 59-78]
 • ویسی، سجاد عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمة حسابرسی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 109-133]

ی

 • یزدانی، احمد بررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به‌موقع اطلاعات سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 39-57]
 • یوسفی اصل، فرزانه ارزیابی الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی بر مبنای نقد شوندگی سهام [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 113-136]