نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، محمدعلی بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 35-58]

ا

 • ابراهیمی میمند، مهدی رابطۀ بین‌کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به آستانه‌های سود [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 29-56]
 • احمدزاده، حمید ارزیابی نقش محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت سود بر ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 155-176]
 • اخگر، محمد امید بررسی اثر هموار‌سازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 123-145]
 • ایزدی نیا، ناصر بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود در دوره‌های قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 57-85]
 • اسدی، زینب بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 35-58]
 • اسدی، غلامحسین بررسی تأثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینۀ سرمایه [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 7-28]
 • اعتمادی، حسین بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 35-58]
 • اعظمی، زینب بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت در چرخه‌های مختلف تجاری [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 147-171]
 • افلاطونی، عباس بررسی رابطۀ بین کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود با سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 107-129]

ب

 • باباجانی، جعفر ارزیابی روند تحقق حقوق بین‌ دوره‌ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه حسابداری [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 7-33]
 • بشیری جویباری، مهدی بررسی‌ تأثیر ریسک مالیاتی بر نگهداشت وجه نقد توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 57-80]
 • بیگی، بهزاد ویژگی‌های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی- تغییر در بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 81-105]
 • بیگ پناه، بهزاد سوء‌رفتار پژوهشی و عوامل مرتبط با آن در محیط پژوهشی حسابداری [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 99-124]
 • بهارمقدم، مهدی بررسی رابطه‌ بین اقلام تعهدی اختیاری و تغییر حسابرس [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 105-121]
 • بولو، قاسم بررسی تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 33-56]

پ

 • پاکیزه، کامران بررسی‌ تأثیر ریسک مالیاتی بر نگهداشت وجه نقد توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 57-80]
 • پیفه، احمد ارزیابی روند تحقق حقوق بین‌ دوره‌ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه حسابداری [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 7-33]

ج

 • جلوزان، ثریا بررسی اثر هموار‌سازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 123-145]

چ

 • چناری بوکت، حسن ارتباط دقت پیش‌بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 147-169]

ح

 • حیاتی، جواد بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ تأمین مالی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-32]
 • حیاتی، حسین بررسی تأثیر خطای پیش‌بینی سود دورۀ قبل بر واکنش بازار به پیش‌بینی سود مدیریت، و انواع مختلف مدیریت سود [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 87-112]
 • حاجیها، زهره ارتباط دقت پیش‌بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 147-169]
 • حیدری، محمد‌رضا بررسی‌ تأثیر ریسک مالیاتی بر نگهداشت وجه نقد توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 57-80]
 • حیدری، مهدی تبیین رابطۀ بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری از دیدگاه نظریۀ نمایندگی: رویکرد الگو‏سازی معادلات ساختاری [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 131-151]
 • حری، حمیدرضا اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 125-146]
 • حسنی القار، مسعود بررسی تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 33-56]
 • حسینی‌نیا، سمیه بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 7-31]
 • حسینی نسب، حجت بررسی تأثیر خطای پیش‌بینی سود دورۀ قبل بر واکنش بازار به پیش‌بینی سود مدیریت، و انواع مختلف مدیریت سود [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 87-112]

خ

 • خالقی، مرتضی بررسی تأثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینۀ سرمایه [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 7-28]
 • خانی، عبدالله تعیین و اولویت‌بندی مهارت‌های آموزشی حسابداری بر اساس الگوی تحلیل سلسله‌ مراتبی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 77-98]
 • خدامی پور، احمد بررسی تأثیر خطای پیش‌بینی سود دورۀ قبل بر واکنش بازار به پیش‌بینی سود مدیریت، و انواع مختلف مدیریت سود [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 87-112]
 • خواجوی، شکراله رابطۀ بین‌کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به آستانه‌های سود [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 29-56]

د

 • دُری سده، مصطفی بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود در دوره‌های قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 57-85]

ر

 • رحیمی، الهام اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 125-146]
 • رحمانی، علی بررسی اثر محافظه‌کاری و رشد بر سوگیری نرخ بازده سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ بازده داخلی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 59-81]
 • رحیم خانی، محمد باقر بررسی تأثیر شدت نظارت بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 33-53]

ز

 • زارع، مریم بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ تأمین مالی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-32]

س

 • ستایش، محمد حسین بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ تأمین مالی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-32]
 • سیدی، سیدجلال راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 83-103]
 • سروش یار، افسانه ارزیابی نقش محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت سود بر ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 155-176]
 • سلطانی، اصغر بررسی تأثیر سرمایه در گردش و انعطاف پذیری مالی بر توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 153-175]

ص

 • صالحی، مهدی ویژگی‌های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی- تغییر در بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 81-105]
 • صفری، پری اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد در گروه‌های تجاری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 113-131]
 • صفرزاده، محمدحسین سوء‌رفتار پژوهشی و عوامل مرتبط با آن در محیط پژوهشی حسابداری [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 99-124]

ط

 • طیبی، جمیله تعیین و اولویت‌بندی مهارت‌های آموزشی حسابداری بر اساس الگوی تحلیل سلسله‌ مراتبی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 77-98]

ع

 • عامری، بهاره بررسی اثر محافظه‌کاری و رشد بر سوگیری نرخ بازده سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ بازده داخلی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 59-81]
 • عربی، رسول بررسی تأثیر سرمایه در گردش و انعطاف پذیری مالی بر توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 153-175]

ف

 • فاطری، علی مدیریت سود اقلام تعهدی در زمان عرضۀ عمومی اولیه و خطر کاهش بـازدۀ بلندمدت سهام [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-75]
 • فرهمند، شکوفه بررسی تأثیر سرمایه در گردش و انعطاف پذیری مالی بر توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 153-175]

ق

 • قادری، بهمن تبیین رابطۀ بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری از دیدگاه نظریۀ نمایندگی: رویکرد الگو‏سازی معادلات ساختاری [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 131-151]
 • قائدی‌ها، حمیدرضا بررسی رابطه‌ بین اقلام تعهدی اختیاری و تغییر حسابرس [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 105-121]
 • قلمبر، محمد حسین تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 133-154]
 • قنواتی، نسرین تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 133-154]

ک

 • کردستانی، غلامرضا بررسی تأثیر شدت نظارت بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 33-53]
 • کرمی، فاطمه بررسی اثر محافظه‌کاری و رشد بر سوگیری نرخ بازده سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ بازده داخلی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 59-81]
 • کفعمی، مهدی تبیین رابطۀ بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری از دیدگاه نظریۀ نمایندگی: رویکرد الگو‏سازی معادلات ساختاری [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 131-151]

م

 • مشایخی، بیتا راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 83-103]
 • ملکیان کله بستی، اسفندیار مدیریت سود اقلام تعهدی در زمان عرضۀ عمومی اولیه و خطر کاهش بـازدۀ بلندمدت سهام [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-75]
 • ممتازیان، علیرضا بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ تأمین مالی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-32]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 7-31]

ن

 • نرگسی، مسعود بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود در دوره‌های قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 57-85]
 • نصیرزاده، فرزانه ویژگی‌های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی- تغییر در بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 81-105]

و

 • واعظ، سید علی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 133-154]
 • ودیعی، محمد حسین اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد در گروه‌های تجاری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 113-131]

ی

 • یوسف‌زاده، نسرین بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت در چرخه‌های مختلف تجاری [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 147-171]