نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 9-28]

ا

 • احمدپور، احمد بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 7-29]
 • ایزدی نیا، ناصر رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-72]
 • اعتمادی، حسین بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 9-28]
 • اعظمی، زینب شناسایی نوع اظهارنظر حسابرسان با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 77-97]
 • انصاری، عبدالمهدی بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان سازی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکتهای صنعتی کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 139-159]

ب

 • بادآور نهندی، یونس بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارشهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 99-115]
 • باقرپور، سیدمحمد بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 7-29]
 • بدری، احمد اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 31-58]
 • بهارمقدم، مهدی بررسی نوع مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-93]
 • بولو، قاسم تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 111-135]

پ

 • پورحیدری، امید شناسایی نوع اظهارنظر حسابرسان با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 77-97]

ث

 • ثقفی، علی هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر‌های حسابداری محرک ریسک [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 9-32]

ح

 • حاجی پور، میثم تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود(P/E) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-37]

خ

 • خدادادی، ولی بررسی رابطه بین نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه با پایداری سودهای غیرعادی در شرکت های بورسی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 89-109]
 • خدامی پور، احمد بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 117-173]
 • خلیفه سلطانی، سیداحمد ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 59-76]

د

 • دل‌پاک، سجاد ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 59-76]

ر

 • رحمانی، علی هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر‌های حسابداری محرک ریسک [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 9-32]
 • رسائیان، امیر رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-72]
 • رمضانیان، مریم اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 31-58]

س

 • ستایش، محمد حسین بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 29-51]
 • سلیمانی، غلامرضا ارزیابی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی برای شرکتهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 139-160]

ش

 • شیبانی تذرجی، عباس بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان سازی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکتهای صنعتی کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 139-159]

ص

 • صفرزاده، محمدحسین توانایی نسبتهای مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تحلیل لاجیت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 137-163]

ط

 • طالبی، رقیه بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 117-173]

ع

 • عارف منش، زهره بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 117-138]
 • عرفانی، حسین بررسی رابطه بین نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه با پایداری سودهای غیرعادی در شرکت های بورسی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 89-109]
 • علی‌پور، صفدر رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکتها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 33-53]
 • علوی طبری، سید حسین دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی حسابداری دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری (بررسی موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 73-87]

ق

 • قائمی، محمدحسین تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود(P/E) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-37]

ک

 • کاشانی‌پور، محمد بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 7-29]
 • کاظم نژاد، مصطفی بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 29-51]
 • کمالی، احسان تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-115]
 • کوهی، علی بررسی نوع مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-93]

گ

 • گودرزی، اسماعیل تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 111-135]

م

 • مجتهدزاده، ویدا دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی حسابداری دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری (بررسی موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 73-87]
 • مرادی پر، فاطمه دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی حسابداری دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری (بررسی موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 73-87]
 • معتمدی فاضل، مجید هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر‌های حسابداری محرک ریسک [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 9-32]
 • ملانظری، مهناز ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 59-76]
 • ملکی نژاد، آمنه بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارشهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 99-115]
 • مهام، کیهان تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 111-135]
 • مهدوی، غلامحسین رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکتها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 33-53]

ن

 • ناظمی اردکانی، مهدی بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 9-28]
 • نصراللهی، زهرا بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 117-138]

و

 • ودیعی، محمدحسین تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود(P/E) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-37]

ه

 • هاشمی، سیدعباس تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-115]