نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل به کارگیری شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی سودآوری شرکتها (شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 51-70]

ا

 • ابراهیمی، فهیمه بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-48]
 • احمدپور، احمد بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرما‌یه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 73-93]
 • اخگر، محمد امید بررسی شیوه‌های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده و تأثیر ویژگیهای شرکتها بر شیوه‌های استفاده از اختیارات مزبور [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 7-30]
 • ایزدی نیا، ناصر تعیین توان سود عملیاتی و تغییرات آن در تبیین و پیش بینی بازده سهام؛ مورد بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 7-32]
 • اسکینی، سبحان آزمون تجربی استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 137-156]
 • اعتمادی، حسین به کارگیری شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی سودآوری شرکتها (شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 51-70]
 • امیری، هادی تأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 101-122]

ب

 • باباجانی، جعفر رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 7-29]
 • بادآور نهندی، یونس بررسی رابطه کارامدی زیست محیطی با ارزش و بازده داراییهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 95-112]
 • بایزیدی، انور بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان نگهداری داراییهای نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-76]
 • بدری، احمد آزمون تجربی استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 137-156]
 • برادران حسن زاده، رسول بررسی رابطه کارامدی زیست محیطی با ارزش و بازده داراییهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 95-112]
 • بشیری، وهاب بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 49-71]
 • بشیری منش، نازنین بررسی اثر انتشار پیش بینی سود بر ضریب واکنش سود آینده [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 29-50]
 • بقائی، وحید به کارگیری شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی سودآوری شرکتها (شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 51-70]
 • بهارمقدم، مهدی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاریهای شرکتها بر رابطه زیان با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 35-54]
 • بولو، قاسم رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 7-29]

پ

 • پیرداوری، طناز ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریه زمانبندی بازار [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 123-142]

ج

 • جبارزاده کنگرلویی، سعید بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان نگهداری داراییهای نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-76]
 • جهانفر، حسن بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت‌ها [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 85-104]

ح

 • حاجی زاده، سعید بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 79-99]
 • حجازی، رضوان بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 117-136]
 • حیدری مقدم، پیمان بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 79-99]
 • حسین زاده، علی حسین بررسی شیوه‌های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده و تأثیر ویژگیهای شرکتها بر شیوه‌های استفاده از اختیارات مزبور [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 7-30]
 • حقیقی، مجید محتوای فزاینده و نسبی اطلاعات نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایی‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 71-92]
 • حقیقت، حمید بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 49-71]
 • حمیدیان، نرگس تأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 101-122]
 • حمیدیان پور، فخریه بررسی اهمیت و نقش سرمایه فکری در انتخاب پرتفوی از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 133-160]

خ

 • خانی، عبدالله محتوای فزاینده و نسبی اطلاعات نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایی‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 71-92]
 • خدادادی، ولی بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 79-99]
 • خدامی‌پور، احمد بررسی رابطه بین میزان محافظه‌کاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 7-27]
 • خلعت بری، حسن اثر بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 143-166]
 • خواجوی، شکرالله بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان نگهداری داراییهای نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-76]

د

 • دستگیر، محسن بررسی شیوه‌های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده و تأثیر ویژگیهای شرکتها بر شیوه‌های استفاده از اختیارات مزبور [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 7-30]
 • دهنوی، محمد علی شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 113-130]

ر

 • رحمانی، علی بررسی اثر انتشار پیش بینی سود بر ضریب واکنش سود آینده [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 29-50]
 • رحیمیان، نظام الدین بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 157-181]
 • رضایی، فرامرز بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت‌ها [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 85-104]
 • رفیعی، افسانه تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 167-194]

ز

 • زارع بهنمیری، محمد جواد بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرما‌یه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 73-93]

س

 • سبزعلی‌پور، فرشاد تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین المللی بر سودمندی اطلاّعات تلفیقی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 181-201]
 • ستایش، محمدحسین بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-48]
 • سجادی، سید حسین بررسی شیوه‌های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده و تأثیر ویژگیهای شرکتها بر شیوه‌های استفاده از اختیارات مزبور [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 7-30]
 • سید حسینی، سید مصطفی سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-116]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا بررسی تأثیر تأمین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه‌ کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 57-83]
 • سلیمانی فرد، ملیحه بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 157-181]
 • سینایی، حسنعلی ارزیابی کارایی و عملکرد نسبی شرکتها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور تشکیل سبد سهام [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 105-132]

ش

 • شاهرخی، سیده سمانه بررسی اثر انتشار پیش بینی سود بر ضریب واکنش سود آینده [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 29-50]
 • شکوهی‌زاده، محمود بررسی معیارهای مالی مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 151-171]

ط

 • طیبی، سید کمیل تعیین توان سود عملیاتی و تغییرات آن در تبیین و پیش بینی بازده سهام؛ مورد بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 7-32]

ع

 • عباسی، ابراهیم آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 161-180]
 • عباس زاده، صدیقه بررسی تأثیر سرمایه‌گذاریهای شرکتها بر رابطه زیان با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 35-54]
 • عدیلی، مجتبی نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 131-149]

ف

 • فرشی، زهرا بررسی تأثیر تأمین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه‌ کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 57-83]
 • فروغی، داریوش تأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 101-122]
 • فعال قیومی، علی رابطه بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 31-55]

ق

 • قائمی، محمد‌حسین بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت‌ها [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 85-104]
 • قربانی، رامین بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 79-99]
 • قربانی، سعید نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 131-149]
 • قزلجه، غفار آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 161-180]
 • قیطاسی، روح اله بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 117-136]

ک

 • کاشف، علی اکبر تعیین توان سود عملیاتی و تغییرات آن در تبیین و پیش بینی بازده سهام؛ مورد بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 7-32]
 • کردستانی، غلامرضا ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریه زمانبندی بازار [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 123-142]
 • کرمی، غلامرضا سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-116]

گ

 • گشتاسبی مهارلویی، رسول ارزیابی کارایی و عملکرد نسبی شرکتها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور تشکیل سبد سهام [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 105-132]

م

 • مالکی نیا، رحیمه بررسی رابطه بین میزان محافظه‌کاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 7-27]
 • محسنی ملکی، بهرام رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 7-29]
 • مرادی، محمد رابطه بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 31-55]
 • مسجد موسوی، میرسجاد بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 117-136]
 • مسیح آبادی، ابوالقاسم شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 113-130]
 • ملکیان، اسفندیار بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرما‌یه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 73-93]
 • مهرآذین، علیرضا شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 113-130]
 • مهرانی، ساسان رابطه بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 31-55]
 • موسوی شیری، محمود اثر بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 143-166]

ن

 • نادی، زینب بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرما‌یه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 73-93]
 • نعمت الهی، زعیمه بررسی اهمیت و نقش سرمایه فکری در انتخاب پرتفوی از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 133-160]
 • نیکبخت، محمدرضا تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 167-194]

و

 • ودیعی، محمدحسین بررسی معیارهای مالی مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 151-171]
 • وقفی، سید حسام اثر بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 143-166]

ه

 • همتی، حسن بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 157-181]

ی

 • یزدانی، ایوب بررسی رابطه کارامدی زیست محیطی با ارزش و بازده داراییهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 95-112]