دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه‌گذاری نیروی انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.19456.3704

محمد حسین ستایش؛ مهدی دسینه؛ محمد هادی حسینی سارانی؛ حامد منظری توکلی


بسط محورهای زمینه‌ای گزارشگری سرمایه فکری پایدار: ارزیابی استنتاج فازی زیرمجموعه‌های چند‌بخشی (k-fold)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.20467.3797

سمیه موردویی؛ رضوان حجازی؛ مهدی دسینه؛ علی امیری


بسط تئوری راف جهت تعیین مطلوبیت مصادیق گزارشگری پایدار تحت راهبردهای رویکرد شهروند شرکتی سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.20600.3810

اکرم مبارکی؛ محمد تمیمی؛ اله کرم صالحی


بررسی تاثیر رفتار اخلاقی بر هویت سازمانی و حرفه‌ای حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22103/jak.2023.21489.3885

مریم محسن زاده گلفزانی؛ محسن خدادادی؛ یاسر رضائی پیته نوئی


تحلیل جریان علمی پژوهش‌های مرتبط با آموزش حسابداری در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22103/jak.2023.21560.3890

فاطمه دانشیار؛ سید احمد خلیفه سلطانی


طراحی مدل تماتیک و رتبه‌بندی تفسیری پیشران‌های توسعه حسابداری بلاغت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22103/jak.2023.21305.3872

فرید عزیزی؛ عسگر پاک مرام؛ افشین نخبه فلاح؛ سعید انور خطیبی


طراحی مدل ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل بر اساس بازخورد حمایتی و غیر‌حمایتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22103/jak.2023.21939.3924

محمود کیا؛ جواد رضازاده؛ حسین کاظمی


تحلیل اثرات رفتاری سیستم‌های ارتقاء شغلی مبتنی بر تئوری تورنمنت در حرفه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22103/jak.2023.21947.3925

دکتر محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده


بررسی وقفه زمانی پرداخت سود و عوامل مرتبط با آن در بازار سهام ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22103/jak.2023.21692.3901

غلامرضا کردستانی؛ سید سپهر موسوی


تاثیر مدیریت ریسک کسب و کار در ارتقای عملکرد پایداری شرکتی با تاکید بر نقش توانایی مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22103/jak.2023.22210.3949

محمد حسین فتحه؛ حامد کارگر


پیاده سازی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت عمل‌گرا با رویکرد فازی در پیمان‌های بلندمدت ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22103/jak.2023.21321.3876

محمد نمازی؛ پیمان نجات


ارائه الگوی ساختاری تفسیری پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22103/jak.2023.22321.3964

جواد شکرخواه؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمدجواد سلیمی؛ علی هدایتی بیلندی


تمرکز تجاری در مقابل تنوع سازی: تاثیر بر چرخه تبدیل وجه نقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22103/jak.2023.21911.3920

زهرا یوسف زاده؛ غلامرضا منصور فر؛ فرزاد غیور


تأثیر قدرت مدیرعامل بر افشای روایت گزارش‌های مالی با تأکید بر نقش مدیریت سود و سرمایه‌گذاران نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22103/jak.2024.22274.3953

شکرالله خواجوی؛ ثریا ویسی حصار؛ علی غیوری مقدم


رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران و تأثیر احساسات و لحن گزارش فعالیت هیئت‌مدیره بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jak.2024.22419.3976

سولماز عارفی اصل؛ محمد رضا عباس زاده؛ رضا حصارزاده


بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش، میزان و کیفیت گزارش‌های پایداری: کاربست روش مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22103/jak.2024.22361.3969

مهناز ملانظری؛ شیما احمدی؛ حسین سیلسپور


کاربست رویکرد اقدام پژوهی در ارائه چارچوبی برای حسابداری روایتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22103/jak.2024.22889.4011

علی اصغر دانش‌پژوه؛ مهدی صفری گرایلی؛ آذر مسلمی؛ مصطفی ایزدپور


ارائه چارچوب قضاوت حرفه‌ای در اندازه‌گیری ارزش منصفانه به ویژه سطح سوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22103/jak.2024.22435.3991

زهرا اصلانی؛ قاسم بولو؛ محمدحسین قائمی؛ مقصود امیری


پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات متنی گزارش‌های فعالیت هیئت ‌مدیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22103/jak.2024.22992.4017

محمد مرفوع؛ محمدجواد سلیمی؛ ایمان رئیسی ,وانانی؛ مجتبی عالی فامیان


تحلیل پیامدهای پدیده فلج تحلیلی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22103/jak.2024.23011.4018

مسعود طاهری نیا


تأثیر راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی پوشش رسانه‎ای و ابعاد حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22103/jak.2024.22410.3974

فرامرز کرمی طالقانی؛ سینا خردیار


معاملات با اشخاص وابسته و ریسک حسابرسی: آیا مقررات افشای معاملات با اشخاص وابسته مهم است؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22103/jak.2024.21883.3918

سید محمد مشعشعی؛ حامد آراد؛ سیده مریم حسینی


مفهوم پردازی تجارب حسابرسان از تردید حرفه‌ای: پژوهشی پدیدارنگارانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22103/jak.2024.23109.4027

نسرین یوسف‌زاده؛ زهرا معصومی بیلندی


‌آگاهی‌بخشی دارایی‌های حسابداری با توجه به عوامل ذاتی و اختیاری: اثر کیفیت اجرای استانداردها و عوامل بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22103/jak.2024.22895.4012

زهرا حیدری؛ داریوش فروغی؛ علیرضا رهروی دستجردی