دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رابطه سبک کاری حسابرس امضاء‌کننده گزارش حسابرسی با مقایسه پذیری سود: با تأکید بر ویژگی‌های حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22103/jak.2021.17335.3448

مهنوش شهرکی؛ حمیده اثنی عشری؛ ابوالفضل کارگذار


پایداری مالی شرکت و گزارشگری مالی متقلبانه: نقش کیفیت ساز و کارهای راهبری شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17763.3515

غریبه اسماعیلی کیا؛ محمد اوشنی


بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه ی بین اندازه ی غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه گذاری های واحد تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17782.3518

فاطمه سهیلی فر؛ محمد رمضان احمدی؛ علیرضا جرجرزاده؛ سعید نصیری


تأثیر ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه‌ای: نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17813.3522

داریوش فروغی؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ فهیمه سپاهی


ارائه مدل اندازه‌گیری مدیریت خطا و اثر آن بر گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17733.3507

مریم نادری؛ محمد محمودی؛ شهره یزدانی


ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17904.3531

محسن ختن لو؛ قاسم بولو؛ سید محمدتقی تقوی فرد


بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17702.3501

غلامرضا رضایی؛ رضا تقی زاده؛ رامین زارعتگری؛ محمد صادق‌زاده مهارلویی


بررسی تاثیر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22103/jak.2021.18179.3565

سید علی واعظ؛ اسماعیل مظاهری؛ امیرحسین منتظرحجت؛ محمد بنافی


تأثیر سبک های یادگیری بر عملکرد حسابرس با رویکرد مدل چندوجهی توانایی های میانجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22103/jak.2021.18142.3556

رضا نعمتی کشتلی


بررسی معیارهای پیچیدگی شرکت و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی: با رویکرد فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.22103/jak.2021.18232.3575

محمد جواد زارع بهنمیری؛ فاطمه حسنخانی


اثر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری مالی و سرمایه‌گذاری بر قصد کار آفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22103/jak.2021.18257.3578

بهروز بادپا؛ نعمت اله شیری


طراحی مدل کارکردِ استعاره‌ حسابداری گفتمان: نظریه داده ‌بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22103/jak.2021.18394.3603

آتنا گیلانی؛ مهدی صفری گرایلی؛ جواد رمضانی؛ رمضان رضائیان


بسط نظریه اتوپایسیس در تاثیر ابعاد محتوایی ساختار شرکت‌ها بر توسعه‌ی پارادایم گزارشگری یکپارچگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22103/jak.2022.18288.3584

نگین سبزعلی؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان


محتوای اطلاعاتی گزارش های فعالیت ماهانه شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22103/jak.2021.18010.3543

محمد حسین قائمی؛ محدثه ملکی؛ محمد رحیم پور


تأثیر توزیع آماری نسبت‌های مالی بر مقادیر مدل آلتمن با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.22103/jak.2022.18028.3545

سید رسول حسینی؛ امین حاجیان نژاد


الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22103/jak.2022.18344.3595

رضا رستمی نیا؛ رضوان حجازی؛ رسول برادران حسن زاده؛ قدرت الله طالب نیا


تحلیل تاثیر افشای اختیاری اطلاعات بر صرف ریسک ضمنی سهام در هر یک از چرخه‌های بازار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.22103/jak.2022.17765.3516

غزل صادقی یخدانی؛ عبدالله خانی


کاربست روش‌های نوین در آموزش حسابداری به صورت مجازی، تجربه‌ای نوین دردوران همه-گیری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.22103/jak.2022.18264.3579

وحیده طبیبی راد؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین عباسیان؛ ابوالفضل بختیاری


ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22103/jak.2022.17649.3498

سحر سپاسی؛ فاطمه داوری سراجی؛ جواد رضازاده


دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی درخصوص عوامل مؤثر بر اثربخشی تدریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22103/jak.2022.18657.3631

غلامحسین مهدوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا


بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22103/jak.2022.18100.3555

سارا محمدی سه دران؛ مهدی فغانی


تدوین مدل اجرایی مالیات‌های زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22103/jak.2022.18863.3658

علیرضا رحیمی؛ کاظم شمس الدینی؛ مهدی عسکری شاهم‌آباد


تاثیر ریسک پذیری و انتظارات مدیر بر تقلب در گزارشگری مالی: شواهدی از تئوری بازی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22103/jak.2022.18474.3613

محمد مرادی؛ هدی اسکندر؛ فرزان گرشاسبی


قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و استفاده مدیران از منابع شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22103/jak.2022.18709.3639

محمود بهنام پور؛ مجید هاشمی دهچی؛ ناصر ایزدی نیا


بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری از منظر ارتباط ارزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22103/jak.2022.19049.3676

شعیب رضایی؛ غلامرضا کردستانی


بررسی رابطه بین تجاری سازی موسسات حسابرسی با رفاه شخصی حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22103/jak.2022.19266.3692

محمدحسین صفرزاده؛ عباس هوشمند کاشانی؛ اشکان غلامی فتیده


تاثیر سبک رهبری اخلاقی برکاهش ابعاد شخصیت تاریک افراد درگیر در مدیریت سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22103/jak.2022.18480.3614

مصطفی زنگی آبادی؛ فرزانه نصیرزاده


تاثیر پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر صورت‌ وضعیت ‌مالی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22103/jak.2022.19299.3694

سید سجاد موسوی مطهر؛ علی رحمانی؛ هوشنگ امیری


بررسی تأثیر فشار شغلی حسابرسی بر قضاوت و هنجارهای ذهنی حسابرسان با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری هوش هیجانی و هوش اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22103/jak.2022.19414.3701

مسعود ستوده؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی پور