دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22103/jak.2021.16217.3296

لیلا واثق آبادشاپوری؛ امین ناظمی؛ نویدرضا نمازی


2. بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایه گذاری در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22103/jak.2021.16313.3308

سلیل جعفری؛ منصور گرکز؛ پرویز سعیدی؛ alireza معطوفی


3. الگوی شناسایی اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب براساس مشخصات ظاهریشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22103/jak.2021.16376.3319

زهرا دیانتی دیلمی؛ ناهیده باقری؛ خسرو منطقی


4. رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت: با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22103/jak.2021.16583.3340

فاطمه بابائی؛ علی رحمانی؛ سعید همایون؛ وحید امین


6. تاثیر افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22103/jak.2021.16637.3349

آرش تحریری؛ اکرم افسای


7. اجتناب مالیاتی: مسئولیت اجتماعی و نقش تعدیل‌گر مالکیت خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22103/jak.2021.16700.3359

سید مصطفی علوی؛ کریم قادرزاده


8. تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل اهرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22103/jak.2021.16817.3378

عباس افلاطونی؛ نیما تمجیدی؛ حسین شکوری نسب


9. تاثیر انگیزه‌های رقابتی صنعت بر کارایی سرمایه‌گذاری و بهینگی ساختار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22103/jak.2021.17022.3409

روح اله صدیقی؛ حسن صفاری محمدآبادی


10. تاثیر افت فروش شرکت بر محافظه‌کاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

10.22103/jak.2021.16821.3379

مهران حسین افشاری؛ محسن دستگیر؛ شکراله خواجوی


11. رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

10.22103/jak.2021.16931.3400

کامران قائم مقامی؛ محمد علی باقرپور ولاشانی؛ مهدی صالحی؛ حسن خلعت بری


12. ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر نقش سهامداران نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

10.22103/jak.2021.17484.3479

قادر بابایی؛ عسگر پاک مرام؛ یونس بادآور نهندی؛ نادر رضایی


13. ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود مبتنی بر نظریه داده بنیاد چند وجهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

10.22103/jak.2021.17303.3447

مریم فرودی؛ رضوان حجازی


14. حساسیت پاداش مدیران: شواهدی بیشتر از نقش محافظه‌کاری در گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

10.22103/jak.2021.17464.3473

محسن ایمنی؛ عباسعلی دریائی


15. بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

10.22103/jak.2021.17123.3421

کاظم شمس الدینی؛ میثم نعمتی


16. بررسی اثر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست های سرمایه گذاری و تأمین مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

10.22103/jak.2021.17368.3453

فرهاد کوه کن؛ محمد رضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علیرضا مهرآذین


17. نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در موسسات حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22103/jak.2021.17962.3538

رامین شاهعلی زاده؛ فرزانه حیدرپور؛ هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


18. تاثیر کاربرد استعاره دیالکتیکی بر فرآیند بلوغ مذاکره حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22103/jak.2021.17512.3483

سیامک سامی؛ نگار خسروی پور؛ زهرا لشگری


19. حق الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22103/jak.2021.17928.3536

غزل السادات صدرایی؛ فخرالدین محمدرضائی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ امید فرجی


20. بررسی رابطه تردید حرفه‌ای، شناخت صاحب‌کار و قضاوت حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22103/jak.2021.17535.3485

رضا صفی خانی؛ محمد حسین صفرزاده؛ حمیده اثنی عشری


21. بررسی رابطه بین چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و ویژگی‌های تردید حرفه‌ای حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22103/jak.2021.16981.3407

حمید بیرجندی؛ زهرا فتحی


22. رابطه سبک کاری حسابرس امضاء‌کننده گزارش حسابرسی با مقایسه پذیری سود: با تأکید بر ویژگی‌های حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22103/jak.2021.17335.3448

مهنوش شهرکی؛ حمیده اثنی عشری؛ ابوالفضل کارگذار


23. تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22103/jak.2021.17309.3444

زانیار سجادی؛ احمد پاریاد؛ افشین بالانی


24. پایداری مالی شرکت و گزارشگری مالی متقلبانه: نقش کیفیت ساز و کارهای راهبری شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17763.3515

غریبه اسماعیلی کیا؛ محمد اوشنی


25. بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه ی بین اندازه ی غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه گذاری های واحد تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17782.3518

فاطمه سهیلی فر؛ محمد رمضان احمدی؛ علیرضا جرجرزاده؛ سعید نصیری


26. تأثیر ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه‌ای: نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17813.3522

داریوش فروغی؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ فهیمه سپاهی


27. ارائه مدل اندازه‌گیری مدیریت خطا و اثر آن بر گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17733.3507

مریم نادری؛ محمد محمودی؛ شهره یزدانی


28. ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17904.3531

محسن ختن لو؛ قاسم بولو؛ سید محمدتقی تقوی فرد


29. بیش اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17397.3459

مجتبی صفی پورافشار؛ لیلا رئیسی


30. بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22103/jak.2021.17702.3501

غلامرضا رضایی؛ رضا تقی زاده؛ رامین زارعتگری؛ محمد صادق‌زاده مهارلویی


31. بررسی تاثیر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22103/jak.2021.18179.3565

سید علی واعظ؛ اسماعیل مظاهری؛ امیرحسین منتظرحجت؛ محمد بنافی