دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بسط نظریه اتوپایسیس در تاثیر ابعاد محتوایی ساختار شرکت‌ها بر توسعه‌ی پارادایم گزارشگری یکپارچگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22103/jak.2022.18288.3584

نگین سبزعلی؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان


دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی درخصوص عوامل مؤثر بر اثربخشی تدریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22103/jak.2022.18657.3631

غلامحسین مهدوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا


بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22103/jak.2022.18100.3555

سارا محمدی سه دران؛ مهدی فغانی


تاثیر ریسک پذیری و انتظارات مدیر بر تقلب در گزارشگری مالی: شواهدی از تئوری بازی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22103/jak.2022.18474.3613

محمد مرادی؛ هدی اسکندر؛ فرزان گرشاسبی


قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و استفاده مدیران از منابع شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22103/jak.2022.18709.3639

محمود بهنام پور؛ مجید هاشمی دهچی؛ ناصر ایزدی نیا


بررسی رابطه بین تجاری سازی موسسات حسابرسی با رفاه شخصی حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22103/jak.2022.19266.3692

محمدحسین صفرزاده؛ عباس هوشمند کاشانی؛ اشکان غلامی فتیده


بررسی تأثیر فشار شغلی حسابرسی بر قضاوت و هنجارهای ذهنی حسابرسان با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری هوش هیجانی و هوش اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22103/jak.2022.19414.3701

مسعود ستوده؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی پور


ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22103/jak.2022.19462.3707

احمد آژنگ؛ غلامحسین اسدی؛ رافیک باغومیان؛ بهمن حاجی پور


الگویی برای اندازه‌گیری میزان پیچیدگی خوانش‌پذیری افشائیات توضیحی حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22103/jak.2022.19839.3738

جواد شکرخواه؛ قاسم بولو؛ حامد عبدی


بررسی واکنش های حسابرسان داخلی به خطرهای تقلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22103/jak.2022.19106.3681

وحید منتی؛ محمد عرب مازار یزدی؛ آتنا خازن


بسط نظریه شهروند شرکتی در ارزیابی کارکردهای سبز حسابرسان داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22103/jak.2022.19900.3745

امیر قربانیان؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ حسن بودلائی


ارائه چهارچوبی جهت تدوین الگوی بهینه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22103/jak.2022.20054.3754

محمد رضا نیک بخت؛ علی نمکی؛ غلامرضا کرمی؛ فریده صدیقی خویدک


طراحی مدل حسابداریِ مدیریتِ ضایعات و ارزیابی ابعاد شناسایی شده مدل براساس تحلیل ساختاری تفسیری (ISM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22103/jak.2022.19612.3719

حمید جمال لیوانی؛ علیرضا معطوفی؛ مهدی صفری گرایلی؛ منصور گرکز


آزمون تجربی تغییر طبقه‌بندی جریان های نقدی: شواهدی از عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22103/jak.2022.19699.3726

یاسر شیرزادی؛ مهران متین فرد؛ محمد حسنی


نقش میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی بر رابطه بین هوش مالی و قضاوت حسابرسان در دیوان محاسبات کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22103/jak.2022.19775.3732

سیده زهرا میراشرفی؛ آذر مسلمی


ارزیابی محرک‌های دیالیکتیک ارجاع هویت اجتماعی صاحبکار به حسابرس در کاهش اثربخشی مذاکره در حرفه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22103/jak.2022.20255.3775

نوشین کمالی زرگانی؛ محمدرضا شورورزی؛ محمد امین کوهبر


ارزیابی پیشران‌های لنگر ذهنی سرمایه‌گذاران براساس محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22103/jak.2022.20114.3761

معصومه دشتی نژاد؛ محمد ایمانی برندق؛ وهاب رستمی؛ علی محمدی


تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی: تأثیر وضعیت مالی صاحبکار و شهرت حسابرس و صاحبکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22103/jak.2022.19903.3747

فخرالدین محمدرضائی؛ منا پارسایی؛ امید فرجی؛ شیوا مصلی نژاد؛ ُسید محمد علوی نسب


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه بازار خدمات حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22103/jak.2022.20064.3755

محمدجواد تصدی کاری؛ کیهان آزادی هیر؛ جواد رضازاده؛ سینا خردیار


بررسی تاثیر اخبار بد بر انگیزه های محافظه کاری در حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.22103/jak.2022.20180.3767

سعید امامی ده چشمه؛ ولی خدادادی؛ سعید نصیری؛ مهدی بصیرت


بررسی اثر ترتیب ارائه اطلاعات بر قضاوت حسابرسان مربوط به تداوم فعالیت شرکت با تاکید بر تجربه و محدودیت زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22103/jak.2023.20115.3762

امیر جوادی نیا؛ دکتر یحیی کامیابی


ارائه مدلی برای توسعه انگیزش حسابداران بخش عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22103/jak.2023.20450.3796

زینب خسروی فارسانی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حمیدرضا جعفری


بررسی ارتباط بین انحراف توجه سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22103/jak.2023.20677.3815

سید علی واعظ؛ محمدحسین قلمبر؛ ابراهیم انواری؛ علی قناد


بررسی تاثیر بازگشت اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی استراتژی‌های شتاب سود و شتاب قیمت سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22103/jak.2021.17392.3457

حسین جوکار؛ حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد


ارائه الگوی گزارشگری پایداری برای شهرداری‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22103/jak.2023.20373.3786

علی فاطری؛ رضوان حجازی؛ بیتا مشایخی


بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه‌گذاری نیروی انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.19456.3704

محمد حسین ستایش؛ مهدی دسینه؛ محمد هادی حسینی سارانی؛ حامد منظری توکلی


بسط محورهای زمینه‌ای گزارشگری سرمایه فکری پایدار: ارزیابی استنتاج فازی زیرمجموعه‌های چند‌بخشی (k-fold)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.20467.3797

سمیه موردویی؛ رضوان حجازی؛ مهدی دسینه؛ علی امیری


ارائه‌ی تحلیل مضمون استقرائی جهت مفهوم‌سازی و ارزیابی رخداد مکانیزم مقاومت در افشاء اخبار بد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.20610.3812

حسین حسینی؛ اله کرم صالحی؛ محمد خدامرادی


توسعه محرک‌های تقویت حسابداری شنیداری واکنشی در مقابل محورهای اختلال هستریک مدیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.20418.3791

پژمان حیدری کاهکش؛ احمد کعب عمیر؛ علی محمودی؛ علیرضا جرجرزاده


بسط تئوری راف جهت تعیین مطلوبیت مصادیق گزارشگری پایدار تحت راهبردهای رویکرد شهروند شرکتی سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.20600.3810

اکرم مبارکی؛ محمد تمیمی؛ اله کرم صالحی


سناریوپردازی ارزیابی چالش‌های بکارگیری حسابداری تعهدی: پایداری چشم‌اندازهای مشروعیت در بخش عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.21022.3850

احمد مهدوی؛ علی ذبیحی؛ عباسعلی پورآقاجان


ارائه مدلی به منظور شناسایی تاثیر تورش های رفتاری و سواد مالی و نقش آنها بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران (مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22103/jak.2023.20401.3795

میترا ترازودار؛ مصطفی قاسمی؛ عبدالرضا محسنی


تأثیر رهبری تحول‌آفرین مدیران و سرپرستان حسابرسی بر کیفیت تعاملات تیمی حسابرسان مستقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22103/jak.2023.20817.3830

رضا زمانی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ رضا حصارزاده


توانایی مدیریتی و هموارسازی سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22103/jak.2023.20986.3848

باقر رسولخانی؛ قاسم بولو


مدیریت سود و تناقض لحن افشای مدیران: نقش تعدیل کنندگی نزدیک بینی مدیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22103/jak.2023.21069.3854

فرزانه نصیرزاده؛ اعظم پوریوسف


لحن گزارش مدیریت و سرعت تعدیل اهرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22103/jak.2023.21132.3858

کفسان منصوری؛ عباس افلاطونی؛ حسن زلقی