دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر ترتیب ارائه اطلاعات بر قضاوت حسابرسان مربوط به تداوم فعالیت شرکت با تأکید بر تجربه و محدودیت زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22103/jak.2023.20115.3762

امیر جوادی نیا؛ یحیی کامیابی


بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22103/jak.2022.18100.3555

سارا محمدی سه دران؛ مهدی فغانی


بسط نظریه شهروند شرکتی در ارزیابی کارکردهای سبز حسابرسان داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22103/jak.2022.19900.3745

امیر قربانیان؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ حسن بودلائی


نقش میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی بر رابطه بین هوش مالی و قضاوت حسابرسان در دیوان محاسبات کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22103/jak.2022.19775.3732

سیده زهرا میراشرفی؛ آذر مسلمی


تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی: تأثیر وضعیت مالی صاحبکار و شهرت حسابرس و صاحبکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22103/jak.2022.19903.3747

فخرالدین محمدرضائی؛ منا پارسایی؛ امید فرجی؛ شیوا مصلی نژاد؛ ُسید محمد علوی نسب


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه بازار خدمات حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22103/jak.2022.20064.3755

محمدجواد تصدی کاری؛ کیهان آزادی هیر؛ جواد رضازاده؛ سینا خردیار


بررسی تأثیر اخبار بد بر انگیزه‌های محافظه‌کاری در حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.22103/jak.2022.20180.3767

سعید امامی ده چشمه؛ ولی خدادادی؛ سعید نصیری؛ مهدی بصیرت


ارائه مدلی برای توسعه انگیزش حسابداران بخش عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22103/jak.2023.20450.3796

زینب خسروی فارسانی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حمیدرضا جعفری


بررسی ارتباط بین انحراف توجه سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22103/jak.2023.20677.3815

سید علی واعظ؛ محمدحسین قلمبر؛ ابراهیم انواری؛ علی قناد


ارائه الگوی گزارشگری پایداری برای شهرداری‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22103/jak.2023.20373.3786

علی فاطری؛ رضوان حجازی؛ بیتا مشایخی


بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه‌گذاری نیروی انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.19456.3704

محمد حسین ستایش؛ مهدی دسینه؛ محمد هادی حسینی سارانی؛ حامد منظری توکلی


بسط محورهای زمینه‌ای گزارشگری سرمایه فکری پایدار: ارزیابی استنتاج فازی زیرمجموعه‌های چند‌بخشی (k-fold)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.20467.3797

سمیه موردویی؛ رضوان حجازی؛ مهدی دسینه؛ علی امیری


توسعه محرک‌های تقویت حسابداری شنیداری واکنشی در مقابل محورهای اختلال هستریک مدیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.20418.3791

پژمان حیدری کاهکش؛ احمد کعب عمیر؛ علی محمودی؛ علیرضا جرجرزاده


بسط تئوری راف جهت تعیین مطلوبیت مصادیق گزارشگری پایدار تحت راهبردهای رویکرد شهروند شرکتی سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.20600.3810

اکرم مبارکی؛ محمد تمیمی؛ اله کرم صالحی


سناریوپردازی ارزیابی چالش‌های بکارگیری حسابداری تعهدی: پایداری چشم‌اندازهای مشروعیت در بخش عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22103/jak.2023.21022.3850

احمد مهدوی؛ علی ذبیحی؛ عباسعلی پورآقاجان


ارائه مدلی به منظور شناسایی تاثیر تورش های رفتاری و سواد مالی و نقش آنها بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران (مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22103/jak.2023.20401.3795

میترا ترازودار؛ مصطفی قاسمی؛ عبدالرضا محسنی


تأثیر رهبری تحول‌آفرین مدیران و سرپرستان حسابرسی بر کیفیت تعاملات تیمی حسابرسان مستقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22103/jak.2023.20817.3830

رضا زمانی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ رضا حصارزاده


توانایی مدیریتی و هموارسازی سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22103/jak.2023.20986.3848

محمدباقر رسولخانی؛ قاسم بولو


لحن گزارش مدیریت و سرعت تعدیل اهرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22103/jak.2023.21132.3858

کفسان منصوری؛ عباس افلاطونی؛ حسن زلقی


نقش تعدیل‌کنندگی جهت‌گیری فاصله قدرت، توانمندی ایگو و منبع کنترل بر رابطه بین فشار اخلاقی و اعتقادات اخلاقی در حرفه حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22103/jak.2023.21180.3862

زینب یزدی؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام


تأثیر باورهای دینی بر تردید حرفه‌ای و ارزیابی حسابرسان از خطر تحریف با اهمیت: رویکرد مراتب دین‌داری از منظر اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22103/jak.2023.21306.3873

سید محسن مدینه؛ ایمان زارع


بررسی تاثیر رفتار اخلاقی بر هویت سازمانی و حرفه‌ای حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22103/jak.2023.21489.3885

مریم محسن زاده گلفزانی؛ محسن خدادادی؛ یاسر رضائی پیته نوئی


تحلیل جریان علمی پژوهش‌های مرتبط با آموزش حسابداری در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22103/jak.2023.21560.3890

فاطمه دانشیار؛ سید احمد خلیفه سلطانی


نقش سبک مدیریتی در چسبندگی هزینه و ارزش سهامداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.22103/jak.2023.20334.3783

محمد حسین ودیعی؛ اعظم پوریوسف


نکول شرکتی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها در بازار سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22103/jak.2023.21254.3868

میثم احمدوند؛ محمدتقی تقوی فرد؛ شایان غائبی مهماندوست علیا؛ محمد روحی


بررسی تأثیر گزارشگری مالی محافظه‌کارانه بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22103/jak.2023.21412.3880

حسین نورانی؛ مصطفی شمس الدینی


طراحی مدل تماتیک و رتبه‌بندی تفسیری پیشران‌های توسعه حسابداری بلاغت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22103/jak.2023.21305.3872

فرید عزیزی؛ عسگر پاک مرام؛ افشین نخبه فلاح؛ سعید انور خطیبی


طراحی مدل ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل بر اساس بازخورد حمایتی و غیر‌حمایتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22103/jak.2023.21939.3924

محمود کیا؛ جواد رضازاده؛ حسین کاظمی


تحلیل اثرات رفتاری سیستم‌های ارتقاء شغلی مبتنی بر تئوری تورنمنت در حرفه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22103/jak.2023.21947.3925

دکتر محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده


بررسی وقفه زمانی پرداخت سود و عوامل مرتبط با آن در بازار سهام ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22103/jak.2023.21692.3901

غلامرضا کردستانی؛ سید سپهر موسوی


تاثیر مدیریت ریسک کسب و کار در ارتقای عملکرد پایداری شرکتی با تاکید بر نقش توانایی مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22103/jak.2023.22210.3949

محمد حسین فتحه؛ حامد کارگر


پیاده سازی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت عمل‌گرا با رویکرد فازی در پیمان‌های بلندمدت ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22103/jak.2023.21321.3876

محمد نمازی؛ پیمان نجات


ارائه الگوی ساختاری تفسیری پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22103/jak.2023.22321.3964

جواد شکرخواه؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمدجواد سلیمی؛ علی هدایتی بیلندی