دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر سبک های یادگیری بر عملکرد حسابرس با رویکرد مدل چندوجهی توانایی های میانجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22103/jak.2021.18142.3556

رضا نعمتی کشتلی


بررسی معیارهای پیچیدگی شرکت و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی: با رویکرد فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.22103/jak.2021.18232.3575

محمد جواد زارع بهنمیری؛ فاطمه حسنخانی


بسط نظریه اتوپایسیس در تاثیر ابعاد محتوایی ساختار شرکت‌ها بر توسعه‌ی پارادایم گزارشگری یکپارچگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22103/jak.2022.18288.3584

نگین سبزعلی؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان


تاثیر سبک رهبری اخلاقی برکاهش ابعاد شخصیت تاریک افراد درگیر در مدیریت سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22103/jak.2022.18480.3614

مصطفی زنگی آبادی؛ فرزانه نصیرزاده


الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22103/jak.2022.18344.3595

رضا رستمی نیا؛ رضوان حجازی؛ رسول برادران حسن زاده؛ قدرت الله طالب نیا


کاربست روش‌های نوین در آموزش حسابداری به صورت مجازی، تجربه‌ای نوین دردوران همه-گیری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.22103/jak.2022.18264.3579

وحیده طبیبی راد؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین عباسیان؛ ابوالفضل بختیاری


دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی درخصوص عوامل مؤثر بر اثربخشی تدریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22103/jak.2022.18657.3631

غلامحسین مهدوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا


بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22103/jak.2022.18100.3555

سارا محمدی سه دران؛ مهدی فغانی


تدوین مدل اجرایی مالیات‌های زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22103/jak.2022.18863.3658

علیرضا رحیمی؛ کاظم شمس الدینی؛ مهدی عسکری شاهم‌آباد


تاثیر ریسک پذیری و انتظارات مدیر بر تقلب در گزارشگری مالی: شواهدی از تئوری بازی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22103/jak.2022.18474.3613

محمد مرادی؛ هدی اسکندر؛ فرزان گرشاسبی


قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و استفاده مدیران از منابع شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22103/jak.2022.18709.3639

محمود بهنام پور؛ مجید هاشمی دهچی؛ ناصر ایزدی نیا


بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری از منظر ارتباط ارزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22103/jak.2022.19049.3676

شعیب رضایی؛ غلامرضا کردستانی


بررسی رابطه بین تجاری سازی موسسات حسابرسی با رفاه شخصی حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22103/jak.2022.19266.3692

محمدحسین صفرزاده؛ عباس هوشمند کاشانی؛ اشکان غلامی فتیده


بررسی تأثیر فشار شغلی حسابرسی بر قضاوت و هنجارهای ذهنی حسابرسان با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری هوش هیجانی و هوش اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22103/jak.2022.19414.3701

مسعود ستوده؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی پور


ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22103/jak.2022.19462.3707

احمد آژنگ؛ غلامحسین اسدی؛ رافیک باغومیان؛ بهمن حاجی پور


الگویی برای اندازه‌گیری میزان پیچیدگی خوانش‌پذیری افشائیات توضیحی حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22103/jak.2022.19839.3738

جواد شکرخواه؛ قاسم بولو؛ حامد عبدی


بررسی واکنش های حسابرسان داخلی به خطرهای تقلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22103/jak.2022.19106.3681

وحید منتی؛ محمد عرب مازار یزدی؛ آتنا خازن


بسط نظریه شهروند شرکتی در ارزیابی کارکردهای سبز حسابرسان داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22103/jak.2022.19900.3745

امیر قربانیان؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ حسن بودلائی


ارائه چهارچوبی جهت تدوین الگوی بهینه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22103/jak.2022.20054.3754

محمد رضا نیک بخت؛ علی نمکی؛ غلامرضا کرمی؛ فریده صدیقی خویدک


طراحی مدل حسابداریِ مدیریتِ ضایعات و ارزیابی ابعاد شناسایی شده مدل براساس تحلیل ساختاری تفسیری (ISM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22103/jak.2022.19612.3719

حمید جمال لیوانی؛ علیرضا معطوفی؛ مهدی صفری گرایلی؛ منصور گرکز


آزمون تجربی تغییر طبقه‌بندی جریان های نقدی: شواهدی از عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22103/jak.2022.19699.3726

یاسر شیرزادی؛ مهران متین فرد؛ محمد حسنی


نقش میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی بر رابطه بین هوش مالی و قضاوت حسابرسان در دیوان محاسبات کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22103/jak.2022.19775.3732

سیده زهرا میراشرفی؛ آذر مسلمی


ارزیابی محرک‌های دیالیکتیک ارجاع هویت اجتماعی صاحبکار به حسابرس در کاهش اثربخشی مذاکره در حرفه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22103/jak.2022.20255.3775

نوشین کمالی زرگانی؛ محمدرضا شورورزی؛ محمد امین کوهبر


ارزیابی پیشران‌های لنگر ذهنی سرمایه‌گذاران براساس محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22103/jak.2022.20114.3761

معصومه دشتی نژاد؛ محمد ایمانی برندق؛ وهاب رستمی؛ علی محمدی


تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی: تأثیر وضعیت مالی صاحبکار و شهرت حسابرس و صاحبکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22103/jak.2022.19903.3747

فخرالدین محمدرضائی؛ منا پارسایی؛ امید فرجی؛ شیوا مصلی نژاد؛ ُسید محمد علوی نسب